Sensor meet water van sla

Economische/technische haalbaarheidsstudie voor het gebruik van MIP gebaseerde sensoren in de groenten en -aardappelverwerkende sector

Waarom dit project?

Groenten- en aardappelverwerkende bedrijven streven naar een zo duurzaam mogelijk productieproces. Zo willen ze (onder andere) zo zuinig mogelijk omspringen met water. Door het waswater van de groenten en aardappelen te hergebruiken worden de bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, met name de accumulatie van pesticiden. Om het gebruik van water te optimaliseren is er nood aan in-line, real-time opvolging van de pesticiden en andere componenten die terecht komen in het water door het wassen van groenten. Een technologie die de reductie van het pesticidegehalte in waswater kan opvolgen, is in dat opzicht geen overbodige luxe. MIP (Molecular Imprinted Polymer) technologie is een veelbelovende technologie voor het real-time en in-line meten van specifieke componenten (pesticiden, biociden en micro-organismen) in proceswater.

Onderzoek en belangrijkste resultaten

WaMIP was een collectieve haalbaarheidsstudie (type VIS-CO), met als doelstelling het potentieel van MIP-gebaseerde sensoren om pesticiden en andere componenten in het waswater bij groenten- en aardappelverwerkende bedrijven in kaart te brengen.  

De volgende aspecten kwamen in het project aanbod: 

 • De technische haalbaarheid voor het meten van de gewenste componenten 
  • Realisatie van een Proof of Concept MIP die kan gebruikt worden in een geschikte sensor en zo de beoogde componenten in waswater kan meten en weergeven
  • Controle van de detecteerbaarheid van de target-molecules in relevante en reële concentraties in bufferoplossingen en in specifieke sample oplossingen. 
 • De mogelijkheden voor, en haalbaarheid van een in-line meting 
 • Economische haalbaarheid voor implementatie
 • De wettelijke bepalingen op Belgische en Europees niveau op vlak van toegelaten concentraties van pesticiden/micro-organismen in de landbouw, in afvalwater, in voeding en in proceswater van de voedingsindustrie.

De haalbaarheidsstudie focusde zich op het detecteren van pesticiden in waswater, zodat bedrijven op een veilige en efficiënte manier het water kunnen hergebruiken. Kwaliteitsafdelingen kiezen momenteel massaspectrometrie daarvoor. Toch bezitten MIP-gebaseerde sensoren voordelen ten opzichte van massaspectrometrie:

 • Minder tijd nodig voor een analyse
 • Minder staalvoorbereidingsstappen
 • Minder kosten op lange termijn

De studie toonde aan dat MIP technologie gebruikt kan worden om pesticiden te detecteren in voorbehandelde en complexe oplosssingen. De MIP sensoren detecteerden pesticiden in proceswater en toonden daarmee aan dat deze proof-of-concept werkte.

De wetgevingen rond pesticiden-belasting op verwerkte groenten zullen strenger worden. Sensoren die het pesticide gehalte continu kunnen opvolgen, zorgen ervoor dat bedrijven gemakkelijker en proactief kunnen anticiperen op veranderende wetgevingen. MIP sensoren geven real-time data weer en kunnen in de toekomst een oplossing zijn voor die uitdaging.

Vervolgacties: integrator gezocht

Voor het uitwerken van een innovatietraject om de MIP-sensoren verder uit te werken, is een integrator een cruciale partij om de verdere ontwikkeling en commercialisering van de sensor op zich te nemen. Eens deze integrator gevonden is kan een vervolgproject uitgewerkt worden waarbij de sensor verder geoptimaliseerd en gevalideerd wordt bij verschillende groenten-en aardappelverwerkende bedrijven–via de bedrijven uit de gebruikersgroep van het WAMIP project.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

 • UHASSELT - IMO-IMOMEC, Prof. Ethirajan in nauwe samenwerking met Prof. Thoelen. 
 • UGent 
  • Laboratorium voor voedingsmicrobiologie en Biotechnologie (LFMB), Campus Kortrijk, Prof. Sampers. 
  • Labo voor Fytofarmacie (LF), afdeling Gewasbescherming Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen,  Prof. Spanoghe. 
 • Vegebe, beroepsvereniging voor handel en verwerking van industriegroenten, Nele Cattoor en Romain Cools

Aanvragen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 31/05/2019, maar het rapport van de haalbaarheidsstudie kan je wel nog aanvragen. Bij de aanvraag van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.