Netwerk productie

Connecteren van slimme sensor systemen voor de voedingsindustrie

Waarom dit project?

Door het slim gebruik van sensoren kunnen voedingsbedrijven hun productie efficiënter maken en een vlotte kwaliteitscontrole en opvolging van de voedselveiligheid garanderen. Er is echter nog een lange weg te gaan alvorens industrie 4.0 technologieën en sensoren in de volledige voedingsindustrie, met haar vele KMO’s, geïmplementeerd zijn.

De voedingsindustrie stelt specifieke eisen aan sensoren en de daarbij behorende IT-uitdagingen, en verwacht ook van de machinefabrikanten dat ze deze sensoren integreren in de apparatuur en machines die ze produceren. Met een Europees platform voor slimme sensorsystemen krijgen de betrokken belanghebbenden een beter begrip van elkaars mogelijkheden en vereisten voor de (te ontwikkelen) technologieën.

Connsensys schema

Project en resultaten

Connsensys was een KMO-ondersteunend project binnen het EU-programma (COSME - Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), met als belangrijkste doelstelling het uitbouwen van een internationaal netwerk van living labs (proeftuinen) waar nieuwe sensortechnologieën kunnen gedemonstreerd, getest en verder ontwikkeld worden.

Dit om de implementatie van dergelijke nieuwe sensorsystemen voor de voedingsindustrie te vergemakkelijken. Via dit living lab netwerk krijgen voedingsbedrijven en technologieontwikkelaars immers toegang tot alle aanwezige en potentieel interessante technologieën in Europa. De Food Pilot is een mooi voorbeeld van een living lab dat in dit netwerk is opgenomen.

Connsensys Europa

Om dit netwerk te bewerkstelligen en de living labs op te zetten werden voedingsbedrijven uitgebreid bevraagd naar hun noden en uitdagingen omtrent het gebruik van sensoren en digitalisering in het algemeen. Daarnaast werd in kaart gebracht welke interessante sensoren en technologieën en hun aanbieders in Europa bestaan. Deze informatie werd verwerkt in een technologie catalogus waarmee we in één oogopslag te weten te komen welke technologie beschikbaar is voor specifieke uitdagingen van de voedingsbedrijven. Er werden ook twee demonstratieve casestudies ontwikkeld met bedrijven.

Projectpartners

Het project was een Europese samenwerking tussen clusters en kennisinstellingen uit verscheidene sectoren: voedingssector, ICT en technologie. 

Flanders’ FOOD coördineerde het consortium van 8 partners uit 6 Europese regio’s:

  • Flanders' FOOD (coördinator, BE)
  • INNOSKART (HU)
  • Campden BRI (HU)
  • Food Processing Initiative (DE)
  • ASINCAR (ES)
  • CIMES (FR)
  • CLUSAGA (ES)
  • ITG (ES)