Waterdruppel in handen

In kaart brengen en aanpakken van de waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme.

Waarom dit project?

Uit een VOKA bevraging bleek dat een meerderheid van bedrijven (70%) watertekort vrezen, maar dat de meesten (90%) eigenlijk nog geen noodplan hebben. Bovendien kan zowat 80% niet overschakelen op een alternatieve waterbron en op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen die het waterverbruik significant verminderen. Om dit te vermijden zijn bedrijven genoodzaakt om hun waterverbruik te evalueren en aan te passen want de kosten en risico’s van niets doen zijn hoog.

Maar hoe kan een bedrijf beslissen welke maatregelen nodig zijn? Voor een antwoord op deze vraag wordt de WATERBAROMETER tool ontwikkeld. Met deze tool krijgt een bedrijf inzicht in zijn waterbeheer, in de risico’s van de gebruikte waterbronnen en in de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen in de omgeving van het bedrijf. Ook zullen verschillende maatregelen worden voorgesteld waarop het bedrijf kan inzetten om zijn waterbeheer te verbeteren en het droogterisico te verlagen. Het bedrijf zal dan in een oogopslag zien welke maatregelen het meest zinvol zijn. Hierbij wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, monitoring en digitalisering. Ook de geldende wetgeving zal onder de loep worden genomen.

Onderzoeksaanpak en resultaten

Smart WaterUse is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK), en tevens een cross-sectorieel (intercluster)project met als doel om waterrisico's in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 

Concreet willen we in dit project ons doel bereiken door:  

 • Ontwikkeling van een generieke online tool, de WATERBAROMETER.  Hiermee worden de water- en droogterisico’s in kaart gebracht en worden er aan de hand van scores verschillende maatregelen/actiepunten voorgesteld. 
 • Doorrekenen van scenario’s voor de toepassing van alternatieve waterbronnen. Welke technologietrein is bijvoorbeeld nodig om regenwater van een buurbedrijf in te zetten als proceswater en wat is de kost hiervan? 
 • Organisatie van demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data;
 • Verduidelijking van het wettelijk kader op vlak van waterbeheer voor elke sector 

Doelgroep 

Dit project richt zich op bedrijven, zowel KMO’s als GO’s, die sterk afhankelijk zijn van water uit de (zee-)voedings-, aquacultuur-, textiel- en toerismesector. Het maakt niet uit of het waterintensieve bedrijven zijn en of het bedrijf dus veel of weinig water verbruikt. Vooral bedrijven die zich nog niet (of niet genoeg) bewust zijn van hun waterbeheer en geen idee hebben op welke (droogte)maatregelen ze best eerst inzetten hebben baat bij dit project. Maar ook bedrijven die wel al actief inzetten op een slim waterbeheersysteem kunnen nog altijd via dit project nieuwe tools en technologieën ontdekken om te implementeren.  

Daarnaast worden ook de watertechnologiebedrijven, die oplossingen kunnen bieden aan de waterafhankelijke bedrijven, betrokken in dit project. 

De WATERBAROMETER zal bedrijven op een eenvoudige maar doordachte manier een idee geven van hun kwetsbaarheid voor waterrisico’s. Door demo’s, workshops en netwerkevents zullen de doelgroepbedrijven en de watertechnologieindustrie niet alleen kennis maken met deze tool, maar ook met elkaar, om de implementatie van watertechnologie(ën) te bewerkstelligen. Door het invoeren van watermaatregelen, zullen de waterrisico’s verlagen, wat verder ook kan opgevolgd en aangetoond worden aan de hand van de WATERBAROMETER. Economisch kan dit voor de bedrijven resulteren in productiebehoud of productiestijging, jobbehoud of jobstijging en een betere milieuperformatie. 

Waterbarometer

De waterbarometer is gratis beschikbaar op www.waterbarometer.be.

Dit filmpje toont de mogelijkheden:

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het interclusterproject.

De uitvoering is in handen van: 

 • De Blauwe Cluster
 • CENTEXBEL
 • VITO
 • Watercircle.be
 • Universiteit Gent
 • Fevia
 • VLAKWA
Flanders' FOOD logo
Blauwe Cluster logo
CENTEXBEL logo
VITO logo
watercircle.be logo
Universiteit Gent
Fevia Vlaanderen
Vlakwa logo

Contactpersoon FF

Marie Demarcke
community manager