Waterzuivering

Real-time intelligente sturing voor waterhergebruik

Eautomate is een coöperatief bedrijfsproject (type O&O) waarbij drie bedrijven uit verschillende sectoren samenwerken (om een gezamenlijk doel te bereiken). 

In het kader van ‘water at your service’, waarbij Pantarein reeds 35 waterzuiveringsinstallaties continu opvolgt, werd het project Eautomate ontwikkeld. In dit project werken Pantarein en de BIOMATH onderzoeksgroep samen om de zuiveringen op een intelligentere manier te laten draaien. Dit project past dan ook geheel in de filosofie van de continue verbetering van de werking van waterzuiverings- en waterhergebruikinstallaties.

Met dit project krijgt digitalisering een gezicht, daar waar het vaak een vaag begrip blijft. De geavanceerde proceskennis die wordt opgebouwd, wordt via een wiskundig model ingezet om een automatische en kosten-efficiënte regeling te ontwikkelen waar zowel de klant als de operator wel bij vaart.

Projectpartners

Het project wordt uitgewerkt door een consortium van bedrijven en onderzoekspartners:

  • Pantarein water
  • Boortmalt
  • Brouwerij Huyghe
  • Universiteit Gent, Onderzoeksgroep BIOMATH

Flanders’ FOOD heeft een onderaanneming in dit project.