Sensor checkt sushi

In-factory food analytical systems and technologies

Waarom dit project?

De hedendaagse consument stelt zeer hoge eisen aan productkwaliteit. Hoge kwaliteitsnormen moeten gehaald en gegarandeerd worden om vertrouwensbreuken en imagoschade te voorkomen. Dit kan alleen door een uitstekende kwaliteitsmonitoring van de processen, de grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. En dit bij een almaar toenemende verwerkingssnelheid en complexer wordende productiemix. Daarnaast is er een toenemende vraag naar nieuwe producten die enkel snel op de markt kunnen komen wanneer gedegen kwaliteitssystemen deze nieuwe introducties kunnen ondersteunen.

Onderzoek en resultaten

i-FAST was een collectief onderzoeks- en ontwikkelingsproject (type VIS-traject), met als doelstelling om Vlaamse voedingsbedrijven beter in staat te stellen om zelf analyses te doen voor productkwaliteit, -ontwikkeling en procesbewaking aan de hand van nieuwe, snelle analysetechnieken.

Het project bestond uit een innovatieplatform met adviesverlening en 3 praktijkgerichte validatietrajecten.

Voedingsbedrijven en technologieaanbieders werden samengebracht in een multidisciplinair platform dat via een geïntegreerde aanpak en nauwe interactie ernaar streefde om concrete oplossingen en innovaties op het vlak van kwaliteitsanalyses van grondstoffen, tussenproducten (in proces) en eindproducten voor de Vlaamse voedingsindustrie te realiseren en demonstreren.

Drie technologieën die voorlopen op de markt en totaal nieuwe mogelijkheden bieden voor voedingsbedrijven werden geëvalueerd, aangepast en geoptimaliseerd.

FYSTEM
Validatietraject FYSTEM

In dit luik werd de brede toepasbaarheid van niet-destructieve technieken (lage resolutie NMR) voor de bepaling van de fysische structuur van geconcentreerde voedingsemulsies (zoals minarines, dressings, gerecombineerde room) bestudeerd.

MOBISPEC
Validatietraject MOBISPEC

Dit validatietraject bestond uit twee grote luiken.  Enerzijds was er het onderzoek over het potentieel van puntspectroscopie. Anderzijds werd het potentieel van (draagbare) hyperspectrale camera’s bestudeerd.

X-fast
Validatietraject X-FAST

Dit luik had als doel te onderzoeken of de structurele kenmerken, vreemde voorwerpen en defecten van voedingsproducten kunnen worden gedetecteerd met X-stralen tomografie. Dit in verschillende condities, van laboratoriumomstandigheden (lage snelheid, afbeeldingen van hoge kwaliteit) tot industriële omstandigheden (hoge snelheid, lagere kwaliteit) zodat er een realistische beoordeling kon worden gemaakt van de haalbaarheid van praktische implementaties.

Binnen elk van deze drie domeinen werd door de onderzoekers een enorme hoeveelheid aan nieuwe kennis opgebouwd over de basisprincipes, de mogelijkheden en beperkingen en de concrete toepassingsmogelijkheden voor.bedrijven.  Deze kennis werd al gedeeld met de bedrijven die dit project van nabij opvolgden via de gebruikersgroep.

Vervolgacties

Dit inzichten uit de drie validatietrajecten leidde tot heel wat concrete vervolgacties bij bedrijven.

Vanuit de platformwerking ontstond een waaier aan Flanders’ FOOD projecten en projecten van de projectpartners:

1/0

“Het is door de deelname aan X-Fast en Mobispec dat we zelf aan de slag zijn gegaan zijn op een co-creatieve manier met deze spelers. We hebben geïnvesteerd om experten te worden in de integratie van sensoren op die welbepaalde toepassing, maar de gebruiker van onze technologieën heeft er niets aan als de technologieën niet helemaal zijn afgestemd op onze noden.” 

Piet Rommelaere

Marelec

Projectpartners

Flanders’ FOOD was verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van het project. De uitvoering was in handen van Flanders’ FOOD en verschillende onderzoeksgroepen en partners:

  • UGent, Onderzoekseenheid Deeltjes-en Grensvlaktechnologie (PaInT), onder begeleiding van Paul Van der Meeren
  • KU Leuven, Onderzoeksgroep ‘Mechatronics, biostatistics and sensors’ (MEBIOS), onder begeleiding van Bart De Ketelaere, Wouter Saeys en Pieter Verboven
  • Imec, onder begeleiding van Kris Van de Voorde

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 31/01/2020, maar de bevindingen uit de validatietrajecten kunnen wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs van het project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.