Van aardappelnevenstroom naar superfood

Algemene doelstellingen

De aardappel werd reeds in de 16e eeuw in Europa geïntroduceerd. Het is dus een blijver, die zijn status als dankbaar voedingsgewas onder meer verworven heeft door zijn nutritionele waarde. Aardappelen leveren niet alleen energie in de vorm van complexe koolhydraten (zetmeel) maar bevatten ook essentiële voedingsstoffen zoals voedingsvezels, hoogwaardig eiwit en bepaalde mineralen en vitaminen. Die zitten ook in de nevenstromen van de aardappelverwerkende industrie, wat dus kansen biedt om deze zo hoog mogelijk op te waarderen. De hoogst mogelijke opwaardering is richting voeding en gezien de nutritionele samenstelling mogen we misschien wel ‘superfood’ toepassingen ambiëren. Verschillende procesmatige behandelingen van mild tot complex kunnen daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ook uit aardappelproceswater verschillende componenten gerecupereerd worden. Innovatieve scheidings- en extractietechnologie opent nieuwe mogelijkheden.
Dit concept is erop gericht om via onderzoek en ontwikkeling het maximale te halen uit de nevenstromen van de aardappelverwerking op een economisch en duurzaam verantwoorde manier. Toepassingen die leiden naar voedingstoepassingen genieten daarbij de voorkeur.

Verwachte resultaten

  • Ontluiken van het potentieel van nevenstromen in de aardappelverwerking

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Poleposition
PolePosition

Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Logo van ProcessFiction
ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Logo van PerfectSupply
PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Logo van InternalWaterCicle
InternalWaterCircle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Logo van LongLastingGrow
LonglastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten