ProcessFiction

Logo van ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Algemene doelstellingen

Om op langere termijn uit te kunnen blinken moeten bedrijven hun huidige productieprocessen in vraag durven te stellen en oog hebben voor radicaal nieuwe technologieën die mogelijks opportuniteiten bieden om aardappelproducteigenschappen te verbeteren, andere producten te ontwikkelen, nevenstromen op te waarderen, … Via de ‘technology push’ door leveranciers (inclusief onderzoeksinstellingen) openen zich ook voor aardappelverwerkende bedrijven regelmatig nieuwe mogelijkheden. Deze innovaties houden evenwel risico’s in: onzekerheid over hun effectiviteit, het niet aangepast zijn aan aardappelverwerking, niet op industriële schaal gevalideerd, … Vaak is het inschatten van de kosten/baten verhouding en de robuustheid moeilijk. En, eens een technologie geïmplementeerd, dan volg er nog een verder leertraject. Kortom, bedrijven kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken om hierin weloverwogen keuzes te maken en beslissingen met effecten op lange termijn te nemen.
Dit concept staat open voor haalbaarheid-, benchmark- en pilootstudies om de opportuniteit en de beperkingen van radicale procesinnovatietechnologieën na te gaan voor industriële aardappelverwerking. Ook biedt dit concept ruimte voor strategisch basisonderzoek om nieuwe technologieën uit te werken.

Verwachte resultaten

  • Vernieuwende (deel)processen voor aardappel- en/of nevenstroomverwerking
  • Andere aardappelproducten of nieuwe, van het aardappelproductieproces afgeleide producten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Poleposition
PolePosition

Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Logo van Sidekick
SideKick

Van aardappelnevenstroom naar superfood

Logo van PerfectSupply
PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Logo van InternalWaterCicle
InternalWaterCircle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Logo van LongLastingGrow
LonglastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten