Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Algemene doelstellingen

Onze aardappelverwerkende sector heeft zich in enkele decennia opgewerkt tot een wereldspeler. Het behouden van die positie in een concurrentiële wereldmarkt vereist dat aardappelverwerkende bedrijven blijvend inzetten op procesefficiëntie en op productinnovaties die de vraag van de wereldwijde consument kan beantwoorden. Dit gaat gepaard met uitdagingen: consumentenwensen zijn dynamisch, aardappelproducten divers, de kwaliteit en voedselveiligheid dient gegarandeerd, … Procesefficiëntie gaat hand in hand met het duurzaamheidsstreven van de bedrijven, maar vernieuwingen aanbrengen in bestaande proceslijnen is niet evident. Dit concept richt zich op O&O gedreven innovaties die leiden tot nieuwe aardappelproducten en op kennisontwikkeling rond het verduurzamen en optimaliseren van de courante deelprocessen in de industriële aardappelverwerking.

Verwachte resultaten

  • Vernieuwende aardappelproducten die inspelen op de (veranderende) wensen van de (wereldwijde) consument
  • Geoptimaliseerde, duurzame productieprocessen voor aardappelproducten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van ProcessFiction
ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Logo van Sidekick
SideKick

Van aardappelnevenstroom naar superfood

Logo van PerfectSupply
PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Logo van InternalWaterCicle
InternalWaterCircle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Logo van LongLastingGrow
LonglastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten