InternalWaterCircle

Logo van InternalWaterCicle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Algemene doelstellingen

Water is lang als een vanzelfsprekend voorhanden zijnde productiefactor beschouwd. Maar ondertussen wordt Vlaanderen in internationale vergelijkingen ingedeeld bij de regio’s met een risico op waterschaarste en slinkende grondwatervoorraden. De aardappelverwerkende industrie is een belangrijk verbruiker van kwaliteitsvol water voor zijn processen en het is bijgevolg belangrijk dat bedrijven in de sector inzetten op verdere verduurzaming van hun watergebruik. Het accent ligt hierbij op het hergebruiken van water, het aanspreken van alternatieve waterbronnen en ook op het recupereren van energie en waardevolle componenten uit interne waterstromen van de bedrijven.

Het inzicht van de bedrijven in waterbeheer is beperkt en de meesten hebben geen goed idee van hun waterrisico. Dit concept beoogt dan ook de ontwikkelen en toepassing van tools om water(her)gebruik te optimaliseren. Daarnaast is er nood aan onderzoek naar waterbehandelingstechnologieën die het mogelijk maken om op een kostenefficiënte manier energie en/of waardevolle componenten uit interne waterstromen (inclusief de waterzuivering) van bedrijven in de sector te recupereren.

Verwachte resultaten

  • Geoptimaliseerd waterverbruik en -beschikbaarheid bij aardappelverwerkende bedrijven en -handelaars
  • Opwaardering van waterrijke neven- en reststromen
  • Zo mogelijk, gesloten waterkringlopen bij aardappelverwerkende bedrijven en -handelaars

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Poleposition
PolePosition

Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Logo van ProcessFiction
ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Logo van Sidekick
SideKick

Van aardappelnevenstroom naar superfood

Logo van PerfectSupply
PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Logo van LongLastingGrow
LonglastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten