LonglastingGrow

Logo van LongLastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Algemene doelstellingen

De aardappelverwerkers en -handelaars verwerken voor het grootste deel aardappelen die in ‘hun achtertuin’ groeien. Het areaal aardappelen in Vlaanderen is samen met het succes van de aardappelverwerkende sector gestegen en is opgelopen tot ruim 55.000 hectare. Onze regio ligt dan ook centraal in de Europese ‘potato belt’, een uitgelezen teeltgebied voor aardappelen op basis van bodem en klimaat. De langleefbaarheid van de sector hangt dan ook grotendeels samen met die van de regionale aardappelproductie. Die aardappelteelt kent diverse uitdagingen: ziekte- en droogtestress, risico op bodemmoeheid, onkruiddruk, … Het feit dat de oplossingen uit het verleden meer en meer verlaten dienen te worden dwingt de sector en zijn toeleveranciers tot het zoeken van alternatieven: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en -concepten, gepaste irrigatietechnieken, alternatieve loofdoding, ... Er wordt werk gemaakt van innovaties, maar die houden risico’s in: onzekerheid over hun effectiviteit, het niet aangepast zijn aan de aardappelteelt, de economische haalbaarheid, ...

Dit concept draait om de interactie van de aardappelverwerkers en -handelaars met de aardappeltelers en focust op onderzoek- en ontwikkelinggebaseerde innovaties die bijdragen aan de ondersteuning van de teelt en het verzekeren van de aanvoer (inclusief kwaliteitsvolle bewaring) van aardappelen. Op al deze vlakken worden daarbij de economische haalbaarheid meegenomen en duurzame oplossingen nagestreefd.

Verwachte resultaten

  • Duurzame, lange termijn gegarandeerde regionale aardappelteelt, -verwerking en -handel

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Poleposition
PolePosition

Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Logo van ProcessFiction
ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Logo van Sidekick
SideKick

Van aardappelnevenstroom naar superfood

Logo van PerfectSupply
PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Logo van InternalWaterCicle
InternalWaterCircle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten