PerfectSupply

Logo van PerfectSupply

Grondstoftoelevering optimaliseren en voedselverliezen in de keten reduceren

Algemene doelstellingen

De duurzaamheid van de aardappelverwerking kan niet los gezien worden van deze van de andere onderdelen van de keten. Duurzaamheid heeft baat bij een zo efficiënt mogelijk voedingssysteem. Dit vangt aan met de oogst en levering van aardappelen met de gewenste kwaliteit, kwantiteit en andere specificaties (bv. kaliber en vorm) aan de verwerker of handelaar en vervolgens efficiënte productie en logistiek. Belangrijk is evenzeer het reduceren van voedselverliezen in alle stadia die doorlopen worden tot en met de consument aangezien dit verlies aan grondstoffen resulteert in een verspilling van energie en CO2.
Dit concept is gericht op projecten waar aardappelverwerkers en -handelaars in interactie met andere spelers in de aardappelwaardeketen (telers, toeleveranciers, handelaars, verwerkers en logistieke bedrijven) werken aan innovaties die leiden tot het reduceren van voedselverliezen vanop het veld, over de bewaring en productie tot bij de consument.

Verwachte resultaten

  • Producten, processen, tools, nieuwe businessmodellen die leiden tot een efficiënte en duurzame keten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van Poleposition
PolePosition

Vooruitstrevende productinnovaties en procesefficiëntie

Logo van ProcessFiction
ProcessFiction

Radicale procesinnovatie toegepast op hoofd- en nevenprocessen

Logo van Sidekick
SideKick

Van aardappelnevenstroom naar superfood

Logo van InternalWaterCicle
InternalWaterCircle

Duurzaam water als volwaardige productiefactor

Logo van LongLastingGrow
LonglastingGrow

Lange termijn gegarandeerde aanvoer via duurzame lokale aardappelteelt

Logo van Internet of patato
Internet of Potato

Gedigitaliseerde waardeketen: data van veld over bewaring en fabriek tot verder in de keten