Belgische frietjes

Pilootinfrastructuur voor gefrituurde voedingsproducten

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

De Belgian Fries Pilot is een EFRO-investeringsproject voor de uitbreiding van het VEG-i-TEC living lab met een pilootlijn voor het coaten, bakken en ontvetten van aardappelproducten, gevolgd door olierecuperatie, in eerste instantie voor de aardappelverwerkende industrie. De pilootinfrastructuur zal geplaatst worden in het onderzoeksgebouw van VEG-i-TEC aan de UGent campus Kortrijk. De pilootlijn kan bij uitbreiding ook gebruikt worden voor testen met coaten van andere levensmiddelen zoals groenten en vleesproducten, maar ook voor testen op pilootschaal met innovatieve vetten en oliën. De pilootlijn zal ingezet worden voor zowel vrij en onafhankelijk onderzoek samen met kennisinstellingen als voor bedrijfsspecifieke projecten in binnen- en buitenland. Co-creatie door samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders met feedback van de consument zal leiden tot innovatieve aardappelproducten en aardappelverwerkende processen.

De Belgian Fries Pilot focust op onderzoek naar innovatieve processing met aandacht voor Industrie 4.0 (bijvoorbeeld dataverzameling met inline sensoren), valorisatie van nevenstromen en efficiënt gebruik van energie. Innovatie rond duurzame verwerking van aardappelen via frituren is belangrijk om de groeiende vraag van aardappelproducten bij te houden en België als marktleider van verwerkte producten op basis van aardappelen te versterken. 

Projectpartners

De Belgian Fries Pilot is een initiatief van Flanders’ FOOD met de financiële steun van EFRO, de Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen, Huis van de voeding, Belgapom, Vamix (Vandemoortele), UGent en Flanders’ FOOD.

Partners Belgian Fries Pilot

Contactpersonen

Bart Van Damme
business services coordinator
Maarten Uyttebroek
innovation manager