Boem patat, frietjes van echte Belgian Fries?

Belgische frietjes

België en zijn frieten, het is al heel lang een uitstekende combinatie en tot ver over de grenzen gekend. Duurzame productie van gefrituurde aardappelen, groenten, vlees of vis vraagt heel wat kennis, ontwikkeling en samenwerking door onderzoekers en bedrijven. Daarom neemt Flanders’ FOOD, de speerpuntcluster voor de voedingsindustrie in Vlaanderen, het voortouw met de opstart van een frituurlijn op pilootschaal. Minister Crevits ondersteunt dit initiatief met een co-financiering van 138.620 euro.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Innovatie, Economie en Landbouw

“Onze frietjes en andere aardappelproducten zijn wereldvermaard. Dat onze aardappelverwerking sinds 1990 vertienvoudigd is, toont alleen maar het belang aan voor onze economie. Goed dat we met dit project in Kortrijk, dichtbij zoveel aardappelverwerkende bedrijven, verder onderzoek kunnen doen om de Belgische friet via innovatie nog lekkerder, gezonder en duurzamer te maken. Dat is goed voor het milieu en de economie.”

Mark Andries, VLAIO

“Het EFRO-project ‘Belgian Fries Pilot’ is zeer relevant voor de Vlaamse economie. De aardappelteelt en alle bijhorende verwerkingsprocessen vertegenwoordigen een belangrijk segment in de voedingsindustrie. Bedrijven actief in deze sector moeten gestimuleerd worden om te innoveren en dat kan via deze pilootlijn. Als speerpuntcluster is Flanders’ FOOD bovendien bijzonder goed geplaatst om deze bedrijven te bereiken.”

Inge Arents, Flanders' FOOD

“Flanders’ FOOD ondersteunt bedrijven om de stap te zetten van theoretisch onderzoek in een labo naar industriële schaal. Pilootinfrastructuur ter beschikking stellen van bedrijven is daarom cruciaal en dus ook voor onze aardappel en groenteverwerkende bedrijven. Ook bedrijven als Vandemoortele zijn erg geïnteresseerd in de pilootinfrastructuur voor testen met innovatieve oliën en vetten.”

De Belgian Fries Pilot is een EFRO-investeringsproject voor een flexibele pilootlijn voor het kruiden, coaten, paneren en frituren van aardappelen, groenten, vlees en vis en wordt geplaatst in het VEG-i-TEC onderzoeksgebouw van de Universiteit Gent, campus Kortrijk. In de frituurlijn worden zoveel mogelijk sensoren voorzien om allerlei productieparameters op te meten. Tegen eind 2022 zal de frituurlijn volledig operationeel zijn en zal zo een goede aanvulling zijn op de andere pilootlijnen binnen VEG-i-TEC, zoals wassen, blancheren en invriezen.

Imca Sampers, VEG-i-TEC en Universiteit Gent

“VEG-i-TEC is een living lab van de Universiteit Gent voor industrieel toegepast onderzoek, training en demonstraties voor innovatie van processen in de aardappel- en groenteverwerkende industrie. De Belgian Fries Pilot zal geplaatst worden in Kortrijk in het hart van de regio van deze industrie in Vlaanderen en zal bedrijven en kennisinstellingen in binnen- en buitenland ondersteunen in hun innovatie.”

In 1990 werden in België 0,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. In 2019 is dit vertienvoudigd tot 5,3 miljoen ton aardappelen met een omzet van 2,5 miljard euro. Opdat Vlaanderen (België) koploper zou kunnen blijven in de aardappelverwerking, is innovatie op relevante schaal belangrijk. Maar ook frituren van groenten kent de laatste jaren een sterke opmars, mede door het gezond imago van groenten.

Romain Cools, Belgapom

“Een nieuwe frituurlijn op pilootschaal zal Belgische frieten en kroketten in de toekomst nog lekkerder en gezonder maken en hun productie verduurzamen, en staat ten dienste van onze bedrijven. Blijven innoveren is ook voor onze bedrijven en bij uitbreiding de ganse aardappelketen de sleutel voor een succesvolle toekomst. Daarom ondersteunen we graag dit initiatief van Flanders’ FOOD.”

 Belgian Fries Pilot Video

De Belgian Fries Pilot is een initiatief van Flanders’ FOOD met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Vlaanderen), het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), Provincie West-Vlaanderen, Huis van de Voeding, Belgapom, Vandemoortele, Universiteit Gent en Flanders’ FOOD. Het gaat om een totale investering van bijna 700.000 euro.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Contactpersonen

Inge Arents
Inge Arents
managing director
Maarten Uyttebroek
innovation manager
logo Belgapom
Universiteit Gent