Aardappels in water

Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij blancheren in de aardappelverwerkende industrie

Waarom dit project? 

Tijdens het verwerken van aardappelen tot friet worden aardappelen geblancheerd om bruinkleuring en acrylamidevorming te voorkomen. Dit water bevat in hoofdzaak (reducerende) suikers en zetmeel. De aardappelverwerkers zijn dan ook op zoek naar opportuniteiten om het water uit de 2de blancheur te hergebruiken waardoor er zowel water als, indien mogelijk, energie kan bespaard worden (door hergebruik van het warme water). 

Onderzoeksaanpak en resultaten

Sucr’eau was een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK). Het project had als doel op een kostenefficiënte manier de juiste waterbehandelingstechnologieën te selecteren, te demonstreren en te optimaliseren om suikers en zetmeel te scheiden uit het blancheerwater van aardappelen. Hierbij lag de focus op hergebruik van water en energie.

Experimenten op labo- en pilootschaal onthulden dat evaporatie resulteert in de hoogste scheidingsefficiëntie met maximale reductie van de fysicochemische parameters. Eenzelfde reductie kan bekomen worden na sequentiële membraanfiltratie en omgekeerde osmose. Deze laatste stap is noodzakelijk om de ionenconcentratie te reduceren conform de drinkwaternormen. Daarnaast werd geen microbiële activiteit waargenomen in het geëvaporeerde blancheerwater. Dit maakt een extra desinfectiestap overbodig (in tegenstelling tot membraanfiltratie). In contrast met het retentaat na membraanfiltratie (en reverse osmose), biedt het resterende concentraat na evaporatie het meeste valorisatiepotentieel door het relatief hoge droge stofgehalte.

Toegang tot de projectresultaten 

Het project is afgelopen sinds februari 2023. Lees meer over de projectresultaten in dit artikel: Circulariteit in de aardappelverwerkende industrie: recuperatie van blancheerwater en nevenstroomvalorisatie - Flanders' FOOD (flandersfood.com).

Of  in deze wetenschappelijke publicatie: Characterization of blanching water from the potato processing industry and the influence of processing conditions (ugent.be)

Doelgroep

Enerzijds richtte het project zich op aardappelverwerkers die kansen zien voor duurzamere verwerking en kostenreductie. Aan de andere kant kunnen watertechnologiebedrijven (waaronder sensorleveranciers) de resultaten van dit project gebruiken om de technologische capaciteiten te demonstreren, te verfijnen en aan te passen aan een grote doelgroep van investeringsintensieve bedrijven. Ook bedrijven met potentiële valorisaties voor bijproducten participereerden in dit project. Ze kunnen de suikers en/of het zetmeel uit het blancheerwater terugwinnen. Dit kan zowel in de voedingsmiddelenindustrie als in de diervoedersector worden toegepast. Daarnaast werden bedrijven met suikerrijke bijproducten betrokken in het project (bijvoorbeeld zuivelbedrijven en suikerbietenverwerkende bedrijven), waardoor de watertechnologiebedrijven hun extractietechnologieën konden toepassen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van: 

  • Universiteit Gent, onderzoeksgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid onder leiding van Prof. Imca Sampers: imca.sampers@ugent.be
  • Watercircle.be onder leiding van Matthias Mertens  
  • Het project wordt ook gesteund door Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking 
Flanders' FOOD logo
Universiteit Gent
watercircle.be logo
logo Belgapom

Contactpersoon

Marie Demarcke
community manager