Aardappels in water

Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij blancheren in de aardappelverwerkende industrie

Waarom dit project? 

Tijdens het verwerken van aardappelen tot friet worden aardappelen geblancheerd om bruinkleuring en acrylamidevorming te voorkomen. Dit water bevat in hoofdzaak (reducerende) suikers en zetmeel. De aardappelverwerkers zijn dan ook op zoek naar opportuniteiten om het water uit de 2de blancheur te hergebruiken waardoor er zowel water als, indien mogelijk, energie kan bespaard worden (door hergebruik van het warme water). 

Onderzoeksaanpak

Sucr’eau is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel op een kostenefficiënte manier de juiste waterbehandelingstechnologie(ën) te selecteren, demonstreren en optimaliseren om de suikers en zetmeel te scheiden uit het blancheerwater. 

Concreet willen we dit doel bereiken door:  

  • Karakterisering van het blancheerwater in functie van de waterbehandelingstechnologie en hieraan gekoppelde technologieverkenning  
  • Benchmarking en kostenbaten-analyse van de verschillende watertechnologieën 
  • Optimalisatie, demonstratie en implementatie van de geselecteerde technologie(ën) via on-site cases 
  • Karakterisering en valorisatiepotentieel van de onttrokken nevenstromen en geselecteerde watertechnologie(ën) voor vergelijkbare suikerstromen 
  • Brede kennisverspreiding naar de doelgroep onder meer via workshops, demo’s, en events 

Doelgroep en verwachte resultaten 

Het project richt zich enerzijds op de aardappelverwerkers die een opportuniteit zien voor duurzamere procesvoering en kostenbesparing. De watertechnologiebedrijven (inclusief sensorenleveranciers) anderzijds kunnen via dit project hun technologische mogelijkheden demonstreren, verfijnen en aanpassen t.o.v. een grote doelgroep van investeringsintensieve bedrijven.  
Ook  bedrijven met potentiële valorisaties voor nevenstromen nemen deel aan het project. Zij kunnen de suikers en/of zetmeel die onttrokken worden uit het blancheerwater gaan recupereren. Dit kan zowel van toepassing zijn voor de voedings- als veevoedingssector. Daarnaast zullen bedrijven met suikerrijke stromen betrokken worden (zoals zuivelbedrijven en verwerkingsbedrijven van suikerbieten), waarbij de watertechnologiebedrijven hun scheidingstechnologieën kunnen toepassen. 

De geselecteerde waterzuiveringstechnologieën worden na overleg met de gebruikersgroep geoptimaliseerd en gevalideerd via cases. Hieruit worden de best practices gehaald die verder verspreid worden naar de doelgroep. Zo worden de aardappelverwerkende bedrijven, watertechnologiebedrijven en nevenstromen industrie  samengebracht om de implementatie van de technologie(ën) te bewerkstelligen. Voor de aardappelverwerkers is de belangrijkste economische impact te verwachten op vlak van waterhergebruik (minstens 10% als streefdoel) ter hoogte van de blancheerstap. 

Projectpartners 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project.  
De uitvoering is in handen van: 

  • Universiteit Gent, onderzoeksgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid onder leiding van Prof. Imca Sampers
  • Watercircle.be onder leiding van Matthias Mertens  
  • Het project wordt ook gesteund door Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking 
Flanders' FOOD logo
Universiteit Gent
watercircle.be logo
logo Belgapom