Meld je idee voor een project aan bij Flanders' FOOD

Flanders' FOOD ondersteunt een open innovatiecultuur.

Ben je als bedrijf van plan een O&O- of innovatieproject op te starten of heb je bepaalde ideeën voor een innovatief traject? Dan kan Flanders’ FOOD je helpen bij het indienen van het project en eventueel bij de uitvoering ervan. Kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee indienen, op voorwaarde dat dit gebeurt op vraag van een (leden-)bedrijf en/of bedrijven.

Projecten die passen binnen onze strategieën of onderstaande roadmaps en waar meerdere bedrijven samenwerken, komen in aanmerking voor het geoormerkt budget. Het is belangrijk dat projectresultaten een positieve impact of invloed hebben op de Vlaamse agrovoedingsindustrie.

Roadmaps

 

Indienen projectidee

Meld je projectidee aan via de onderstaande link:

Meld hier je prOJECTIDEE aan

  • Ingezonden onderwerpen worden confidentieel behandeld
  • Invullen kan zonder verder engagement
  • Het project hoeft nog niet in detail uitgeschreven te zijn

Na inzending nemen we contact met je op en kijken we samen of er muziek in het project zit. We ondersteunen je tijdens het proces van idee naar projectvoorstel en bespreken hoe het project past binnen de speerpuntclusterstrategie. Onze graad van begeleiding verhoogt naarmate het projectidee past binnen deze strategie.

De projectvoorstellen op het geoormerkt budget worden ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De projectaanvragers (bedrijven) van dit soort projecten zijn lid van Flanders' FOOD of moeten lid zijn gedurende de looptijd van het project.