Ik wil

een idee uitwerken

Jij het idee, wij de ondersteuning!

Kindjes idee uitvinder

Flanders' FOOD ondersteunt een open innovatiecultuur. 

Wens je als bedrijf een O&O-project, een innovatietraject of -project op te starten? Dan helpen wij je bij het vormgeven van uw idee, het indienen van de projectaanvraag en bij de uitvoering ervan. 

Ook kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee aanmelden, op voorwaarde dat dit gebeurt op vraag van een (leden-)bedrijf en/of bedrijven. 

Samen bekijken we of er muziek in zit. Gaan we er voor? Dan zorgen we voor een doorgedreven ondersteuning: van idee naar projectvoorstel, en wie weet wel verder. Hoe beter het project past binnen onze speerpuntclusterstrategie, hoe intenser de ondersteuning verloopt. 

Projecten die passen binnen de strategieën of roadmaps en waar meerdere bedrijven samenwerken, komen in aanmerking voor het geoormerkt budget. Het is daarbij belangrijk dat de projectresultaten een positieve impact hebben op de Vlaamse agrovoedingsindustrie. De projectvoorstellen op het geoormerkt budget worden ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De projectaanvragers verklaren dat ze akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor deelname aan projecten bij Flanders’ FOOD.