Een kijk op innovaties en uitdagingen in de aardappelsector – met dank aan Interpom 2022

Aardappelen op krat op Interpom

Voor een snelcursus 'uitdagingen en innovaties voor de aardappelsector' moest je eind november in Europa’s meest gespecialiseerde indoor vakbeurs voor de hele aardappelbranche zijn: Interpom 2022. Wij lieten deze opportuniteit niet liggen, trokken naar Kortrijk, keken onze ogen uit in de ‘innovation tour’ en gingen even zitten voor de seminaries.

Interpom

Eind november organiseerde Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, de 21ste editie van Interpom. Deze vakbeurs is voor de aardappelsector de belangrijkste op het continent en vertegenwoordigt alle disciplines uit de keten. Na het schrappen van de beurs in 2020 en een corona-editie in 2021 met een mindere opkomst, brak de editie 2022 met 323 exposanten uit 15 landen en méér dan 20.000 bezoekers alle records. De beurs maakt dan ook meer en meer naam als een uitgelezen ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in de sector en als een uniek platform om kennis te maken met de nieuwste machines, producten, diensten, digitale technologieën en toekomstgerichte oplossingen voor de hele keten: van teelt tot verwerking en vermarkting.  

In één van de beurshallen, te midden van de standhouders, was er een seminarieruimte ingericht waar je als bezoeker zonder enige drempelvrees kon binnenwandelen en à la carte één of meerdere lezingen kon meepikken. Het seminarieprogramma liep over drie dagen en belichtte verschillende uitdagingen van de sector en de mogelijke antwoorden die daartegenover geformuleerd kunnen worden. Die aandacht voor innovatie werd trouwens doorgetrokken naar de beurs zelf, waar een specifiek parcours gevolgd kon worden dat de bezoeker langs de meest relevante innovaties in de keten leidde. Deze “Innovation Tour” werd samengesteld door een expertengroep die standen selecteerde op de meerwaarde van de innovatie voor de gebruiker en voor de verdere verduurzaming en professionalisering van de aardappelbranche. 

Innovation tour

Flanders’ FOOD gaf vorig jaar een bijdrage over de Belgian Fries Pilot en over restaardeproblematiek in het kader van het Restaarde Circulair II project. We brachten toen ook een kort beursbezoek aan innovaties die voortvloeiden uit het onderzoek van het Sensors For Food project, namelijk de Moisture-Sense van Aquantis en de Callifreeze® sensor van GEA.

Dit jaar besloten we een hele dag uit te trekken voor een beursbezoek op basis van de Innovation Tour. We lijsten hieronder de innovaties op per categorie die daarbij in de kijker werden gezet:

Breeding en plantgoed

 • Decock Plants: een concept voor het vermeerderen van Ipomea batatas (zoete aardappel) dat de uniformiteit en kwaliteit van de tubers verhoogt en waarmee tot 15% meer rendement kan worden behaald.
 • HZPC Holland Even Greener: een flexibel model dat klanten in staat stelt om bewuster te kiezen voor duurzame rassen door inzicht te verschaffen op welk gebied een ras zich op duurzaamheid onderscheidt
 • Meijer Potato robuustheidsindex: een digitale tool waarmee een klant op zijn maat het belang van 7 robuustheidsitems kan instellen zodat het meest passende aardappelras kan worden gekozen

Teelt & techniek

 • Agrifac Machinerie: rijenbespuiting met een zelfrijdende spuitmachine, mogelijk gemaakt dankzij een optimale stabiliteit
 • AVR Clean & Go-bunker: deze bunker die als optie op de getrokken tweerijige bunkerverstekrooier Spirit 7200 leverbaar is, zorgt voor extra reiniging van de gerooide aardappelen en biedt de mogelijkheid om rijdend te lossen met een aanzienlijke tijdswinst bij het rooien als gevolg
 • Bluefield seeding solutions rustte het bestaande Potato Press Wheel-systeem uit met Seed Sensing-technologie, die exact registreert wanneer een pootaardappel tijdens het planten door het perswiel op zijn plaats op de grond wordt vastgezet en waardoor directe feedback bekomen wordt over de exacte prestaties van de aardappelpooter
 • Damaco Group Aphasol: een aminozuur biostimulant, verkregen door toepassing van een gepatenteerd, chemicaliënvrij hydrolyseproces op een nevenstroom van de pluimveesector (veren). Het product is toepasbaar via een bladbehandeling en biedt perspectief binnen de steeds strenger wordende stikstofregelgeving.
 • De Lille presenteerde een exclusief gamma verreikers van Merlo S.p.A, met kleine afmetingen en met respect voor het milieu omdat ze 100% aangedreven worden door elektrische batterijen
 • Dewulf: de 4-rijige Miedema Structural-planter is voortaan beschikbaar in combinatie met Smart-Float, een systeem voor de automatische dieptecontrole, waardoor grondbewerking, poten en aanaarden in één werkgang en op een eenvoudige manier kunnen worden gecombineerd
 • FIWAP: het PATAT'UP-project test en valideert alternatieve, ecologische en veerkrachtige aardappelteelttechnieken zodat landbouwers ze in hun productiesysteem kunnen integreren om klaar te staan om te voldoen aan de Waalse en Europese doelstellingen inzake vermindering van inputs en bodembescherming
 • Grimme Belgium: de nieuwe tweerijige wagenrooier SELECT 200 heeft een unieke elektronisch gestuurde hydraulische wielbesturing, ActiveSteering, waardoor de rooier de trekker automatisch kan volgen tijdens het rooien, bij het manoeuvreren op de kopakker en ook op de weg 
 • Hilaire Van der Haeghe: de AMAZONE UX 5201 SmartSprayer getrokken veldspuitmachine beschikt over een Bosch beeldherkenningssysteem dat gecombineerd met een automatisch expertsysteem (xarvio™ agronomic decision-making engine van BASF Digital Farming), onkruid plaatsspecifiek herkent en ‘smart’ behandelt (rekening houdend met het gewas, de toepassingstijd en de klant- en veldspecifieke strategie)
 • Horsch: strokenspuiten bij verschillende strookafstanden is mogelijk door het Leeb BoomControl spuitboommanagementsysteem, voor automatische instelling van de beste spuitboom positie, te combineren met aangepaste spuitdophouders
 • Isagri: de Météus bodemvochtigheidssensor meet de vochtigheid in de bodem en de temperatuur direct bij de wortels over een diepte van 60 cm (elke 10 cm) en geeft informatie over het waterverbruik van de planten en de hoeveelheid beschikbaar water zodat irrigatie kan worden geoptimaliseerd
 • Packo: Mechanische onkruidverwijdering verloopt beter met de Aerostar-Fusion wiedeg modellen van fabrikant Einböck omdat de tanddruk traploos van zeer gevoelig tot agressief instelbaar is
 • Packo: Nucrop is een uniek en zeer efficiënt concept voor loofdoding bij aardappelen dat gebruik maakt van een elektrolyt (residu-vrij) in combinatie met een elektro-fysische behandeling
 • Vegniek elektrische Selectron selectiewagen: een volledig elektrisch aangedreven selectiewagen die pootgoedtelers in staat stelt om er een volledige werkdag mee te kunnen werken
 • Wifo-Anema: cameragestuurde DSD-Z-300 smart sideshift voor nauwkeurig schoffelen bij snelheden tot 20 km/u

Bewaring

 • Grimme Belgium: de Storematic Pro is een nieuw vulsysteem dat met behulp van ultrasone sensoren (ongevoelig voor licht en stof) opslaggebouwen automatisch kan vullen
 • HUMIGATORdfs.com – JEBE: in bewaarloodsen die niet over een groot professioneel koelingssysteem beschikken kan als alternatief de Humigator ingezet worden, een luchtkoeler en -reiniger in één, die een vochtigheidsgraad van 98% garandeert (om indroging tegen te gaan) en de verspreiding van bewaarziektekiemen reduceert
 • Mooij Agro – Vandoorne installatiebedrijf: iHotraco Storage Data verzamelt en organiseert alle data uit de bewaarplaatsen automatisch, betrouwbaar en veilig. Via de meest recente technologie voor data-uitwisseling kunnen telers, bewaarders of verwerkers hun data op efficiënte wijze controleren en delen om inzicht te krijgen in het hele proces en kunnen bewaarprocessen geoptimaliseerd worden.

Verwerking

 • FoodeQ Engineering: CentreQ® een baanbrekend monitoringsysteem voor door onbalansmotoren aangedreven trillers, waarbij via een software tool het gedrag van de triller gemeten en bijgestuurd wordt zodat die perfect in balans functioneert en onderdelen een langere levensduur krijgen
 • Gea Belgium: een nieuwe Grasso V XHP zuigercompressor verhoogt de temperatuurvoorziening van de RedGenium low-charge ammoniak warmtepomp tot 95°C, waardoor restwarmte ingezet kan worden op de blancheur. Een gasloze aardappelfabriek komt zo een stap dichterbij.
 • RMA Techniek: de RMA RoboFry automatiseert de kwaliteitsbepaling van de friet in het tarreerproces, aan het begin wordt er een monster aardappelen ingevoerd en aan het eind komen er gebakken (al op bakkleur geclassificeerde) frieten uit en dat kan 24/7
 • Stumaco Engineering: een zelfreinigend en -desinfecterend Redler transportsysteem voor diepgevroren voeding dat over langere en steile trajecten 1 tot 60 ton/h producten kan transporteren
 • VAM WaterTech: een modulair uit te breiden systeem voor hergebruik van agro-waswater, afstembaar op de waterbehoefte en -kwaliteit in de diverse stappen in het wasproces van AGF producten

Processing

 • Heckner: de Hybrid – Keramische hydrocyclonen voor zetmeelterugwinning zijn efficiënter, duurzamer, creëren minder afval, geven geen microplastics af, zijn uitwisselbaar en toch goedkoper dan -modellen op basis van polyurethanen

Verpakking & handel

 • Manter International: de Manter SmartLine (MSL) is een breed toepasbaar lijnbesturingssysteem waarmee de operator de verpakkingslijn vanaf één locatie kan bedienen en controleren en dat ‘smart’ ondersteund
 • Sorma Benelux: Sormapaper vertbag is een papier en cellulose netverpakking voor aardappelen die in zijn geheel recyclebaar is als papier afval

Walk-in seminars

We maakten ook nog even tijd om te proeven van het uitgebreide seminarieprogramma. Dat gaf een goed zicht op de thema’s, uitdagingen en opportuniteiten die leven in de sector en hoe er gewerkt wordt aan mogelijke oplossingen:  

Alternatieve teelttechnieken

Duurzaamheid

Markt

Precisielandbouw

Samenwerking

Stikstofproblematiek

Toekomstvisie

Watergebruik en -management

Volgende editie

Hopelijk hebben we je wat geïnspireerd met enkele mooie hoogtepunten van Interpom. Ondertussen maakt Belgapom zich al op voor de volgende editie op 24, 25 en 26 november 2024. Daarmee zit de beurs weer in zijn traditioneel tweejaarlijks ritme. Geen twijfel mogelijk dat er ook dan weer bedrijven en kennisinstellingen met interessante innovaties aanwezig zullen zijn. Tot dan, op de beurs!

Meer info of vragen over de roadmap 'Aardappel tot friet'?

Steven Van Campenhout
program manager