Terugblik op het slotevent van iSTORAGE4SME

Slotevent iSTORAGE4SME

Vorige week vrijdag vond het slotevent van het project iSTORAGE4SME plaats. Tussen de tomatenplanten van de innovatieve serre van Agrotopia ontdekten de deelnemers de verschillen tussen sensortechnologieën bij bewaring en kregen ze een rondleiding door Agrotopia om de dag af te sluiten. Met dit artikel neem ik je mee terug naar deze dag en vertel ik je over de resultaten van het project iSTORAGE4SME.

Toen ik aankwam bij Agrotopia werd het me meteen duidelijk waarom het geen doodgewone serre is. De serre is bovenop de REO veiling gebouwd en zo ingedeeld dat mensen de site kunnen bezoeken zonder de lopende onderzoeken negatief te beïnvloeden. Later die dag tijdens de rondleiding gaf Maarten Ameye van Inagro aan dat ze met Agrotopia de beschikbare ruimte op deze manier optimaal willen benutten en zo een voorbeeld willen zijn voor de stads- en tuinlandbouw.

We kregen de kans de groeiende planten in de serre te bezichtigen en later op die dag leerden we ook over het reilen en zeilen binnen Agrotopia. Het onderwerp 'technologie als middel voor de garantie op behoud van productkwaliteit bij opslag' stond als eerste op de agenda.

Temperatuurregistratie bij het Zeebrugse visfileerbedrijf KuNa Fish

De spits van het event werd afgebeten door Jonathan Sercu van Crodeon Technologies en Nadine Demandt van KuNa Fish. Temperatuurregistratie is nu eenmaal een vereiste naar het FAVV toe, maar naarmate de jaren zag Nadine Demandt ook dat meer en meer klanten wilden dat KuNa Fish de temperatuurbewaking kon voorleggen. Tot 6 jaar geleden deden ze beroep op een logger die de temperatuur bijhield, maar doordat ze die logger door slijtage regelmatig moesten vervangen en de data manueel moesten uitlezen, besloot ze om naar een gebruiksvriendelijke oplossing te zoeken. Zo vertelde ze haar noden aan de koelinstallateur en hij verwees haar door naar Crodeon Technologies.

Met hun plug & play end-to-end monitoringsysteem kan KuNa Fish het temperatuursverloop binnen de productie en koelcellen via een mobiele app opvolgen. Bij afwijkingen in het temperatuurprofiel ontvangt Nadine op haar telefoon een melding, zodat ze op tijd kan ingrijpen. Het systeem kon KuNa Fish zelf installeren, waardoor het voor een klein bedrijf als dat van hen betaalbaar blijft.

Binnen het project iSTORAGE4SME werd een oudere versie van hun technologie gebruikt om de temperatuur bij bewaring van witloofwortelen te meten.

Projectresultaten iSTORAGE4SME

Na de bedrijfsgetuigenis presenteerden Howest en Inagro de resultaten van hun onderzoek. Hun uitgangspunten waren de uitdagingen die voorkwamen bij de bewaring van witloofwortelen en aardappelen. Zo is het witloofproces op zich al complex, omdat dit een lang proces is, waarbij verschillende factoren de kwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. De bewaarstap van witloofwortelen in bakken werd door Howest en Inagro onderzocht. Ze bekeken hoe ze met technologie de kwaliteit kunnen garanderen. Bij de bewaring van aardappelen is het vaak een uitdaging om rottingsverschijnselen te detecteren binnen dergelijk grote hoeveelheden. Dit was geen evidente uitdaging om te tackelen, omdat er op de markt weinig commerciële technologieën beschikbaar waren. Een laatste uitdaging werd geïdentificeerd binnen de begeleidingsgroep van het project en omvatte het lokaliseren van producten in een opslagruimte en het zelf aan de slag kunnen met deze technologie.

Slotevent iSTORAGE4SME - presentatie resultaten

Vertrekkend vanuit deze uitdagingen hebben Inagro en Howest 3 inspirerende demonstrators opgemaakt:

1) IoT voor temperatuur monitoring tijdens de opslag van witloofwortelen

Via een vergelijkende studie van verschillende sensorsystemen om IoT data uit een opslagruimte te halen, zagen ze dat veel sensorsystemen problemen hadden om het signaal door te sturen. Dit kon toegeschreven worden aan het watergehalte van de voedingsproducten. Het water absorbeerde namelijk het signaal waardoor er niets gedetecteerd kon worden. De sensoren die gebruik maken van lagere frequenties konden wel gedetecteerd worden en sensorsystemen met meshsturing, waarbij het signaal een weg baant naar buiten, hadden ook meer succes.

Vanuit deze studie konden ze een beslissingsmatrix IoT opstellen waaruit bedrijven, op basis van hun noden, het juiste sensorsysteem kunnen kiezen. Ook konden ze via de proefopzet zien waar de sensor zich bevond en zo bij temperatuurafwijkingen doelgericht ingrijpen.

2) Low code artificiële intelligentie (AI) toepassingen met AI builder en Microsoft power apps in Microsoft 365 

Omwille van de complexiteit van artificiële intelligentie (AI) is het niet eenvoudig voor een kmo-bedrijf om hiermee aan de slag te gaan. Daarom wilden Howest en Inagro onderzoeken of bedrijven zelf dergelijke modellen kunnen opmaken met de beschikbare software en hardware van het kmo-bedrijf . Uiteindelijk kwamen ze bij Microsoft 365 terecht, waar een AI Builder in vervat zit waarmee een bedrijf factuurverwerking, gevoelsanalyse, voorspellingen en object detectie kan uitvoeren.  Via de opgebouwde kennis van Inagro en Howest kan je als bedrijf kennis maken met de principes achter AI. Voor een complexere user case zal er echter wel nog beroep gedaan moeten worden op een technologieaanbieder.

3) Digital twin visualisatie op basis van 3D object tracking

De positie van objecten in een opslagruimte is een interessant gegeven om simulaties door te voeren en om de operator gemakkelijker producten terug te laten vinden. Echter hebben de meeste agrofood-kmo's geen data over de positie van de aanwezige objecten. Met de 3de demonstrator wilden Howest en Inagro door middel van computervisie aantonen dat ze de positie van verschillende objecten in een opslagruimte kunnen bepalen.

Raadplegen van de projectresultaten

We kunnen niet meer terug in de tijd om jou het event laten beleven. Maar voor de nieuwsgierigen onder jullie werden de resultaten alvast gebundeld op een website. Neem gerust een kijkje:

Raadpleeg hier de projectresultaten

Slotevent iSTORAGE4SME - Bezoek Agrotopia

Rondleiding in Agrotopia

Als afsluiter werd een bezoek voorzien in Agrotopia waar de innovatieve glas-en stadstuinbouw konden bezichtigd worden. Zo lopen er verschillende projecten die onderzoek doen naar het opgroeien van planten in water, vertical farming en optimale ruimtegebruik om bijvoorbeeld meelwormen op te groeien. Samen met het IT-team van Inagro willen ze onderzoeken hoe ze nog meer kunnen digitaliseren en zo technologie optimaal kunnen inzetten bij hun onderzoek.