Opslag Magazijn Smartglass

Intelligente Geavanceerde Anomalie Detectie bij de opslag en transport in de voedingsketen

Waarom dit project? 

Vandaag de dag focussen KMO bedrijven op het verzamelen van data, maar daarbij is ook de locatie van de sensor ook een waardevol data-gegeven. Doordat het combineren van meetgegevens en de locatie ervan een grote uitdaging is, meten KMO bedrijven vaak op één vaste locatie, waardoor ze waardevolle informatie mislopen. 

Er bestaan nochtans tal van technieken binnen de ‘indoor Positioning Sevices’ (IPS) sector die ingezet kunnen worden om beter de data te linken aan de locatie van de sensoren. Zo kunnen sensoren metingen vanuit de verschillende locaties in het magazijn of opslagplaats naar de ‘cloud’ sturen via 5G en Internet-of-Things (IoT), waarna ze met behulp van artificiële intelligentie (AI) kan verwerkt worden voor interpretatie en al dan niet lokale bijsturing van bijvoorbeeld temperatuur, ventilatie of belichting. 

Uiteindelijk zouden operatoren zelfs de data op een visuele manier kunnen raadplegen dankzij Augmented Reality (AR), en zo letterlijk ‘zien’ welke meetwaarden op welke locatie worden waargenomen.  

Deze end-to-end oplossingen worden ‘iSTorage’ genoemd. Hierbij worden vernieuwende technologieën op een intelligente manier ingezet ter bevordering van de kwaliteit van het bewaartraject van goederen. 

Onderzoeksaanpak 

iSTORAGE4SME is een collectief ontwikkelings- en disseminatieproject (type TETRA) met als doel de kennis van deze verschillende technologieën (IoT, 5G, AI en AR), en hoe ze toegepast kunnen worden om stockageruimtes beter te beheren, praktisch over te brengen naar de Vlaamse KMO wereld, om zo bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen tijdens de bewaring of transport van voedingsproducten op te lossen.  

Concreet komt dat neer op: 

  • ‘Awareness’ binnen de Vlaamse KMO sector te creëren voor de inzet en de combinatie van de volgende technologieën (IoT, 5G,IPS ,AI en AR). 

  • De praktische inzetbaarheid van de gebruikte technologieën te evalueren en de opgedane kennis ter beschikking te stellen als een klantvriendelijke kennisdatabank. 

  • Samen met de begeleidingsgroep 3 use case’s volledig end-to-end uit te werken en deze als een demo en als instructievideo te verspreiden. 

Eén van de use cases van dit project gaat over het opvolgen van bewaarde witloof. De moeilijke en omslachtige manuele metingen worden vervangen door continue IoT-meting (om de 5 minuten) van sensoren binnenin de kisten (tussen de wortels). Tegelijkertijd geven die hun locatie in de koelruimte en eventueel binnen de kist door (IPS). 

Doelgroep en resultaten 

Het project richt zich op Vlaamse KMO’s die de controle van bewaaromstandigheden in grote opslagruimten en tijdens het transport willen verfijnen en vergemakkelijken. Op die manier zullen optimale bewaarcondities gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast zal de technologie verder evolueren naar andere end-to-end oplossingen die dan in andere omgevingen dan ‘storage’ kan worden ingezet. Uiteindelijk zal het project ook leiden tot nieuwe start-ups in de IT-integratiesector en consultancy. 

Het gebruik van deze technologieën binnen de ‘AgroFood’ sector zal leiden tot minder bewaar-anomalieën, in het bijzonder bij bewaring van verse producten van uiteenlopende productkwaliteit, waardoor minder voedselverliezen in de agrovoedingsketen optreden. Aan de hand van 3 use cases willen we ondernemingen inspireren en informeren over het potentieel van deze technologieën bij bewaring en transport. 

Deelnemen 

Het project startte 2 februari 2021 en loopt tot 31 januari 2023 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).  

Binnen het project willen we een use case uitbouwen op vraag van de bedrijven om zo de relevantie van het project hoog te houden. Als u graag een use case uitgewerkt ziet rond de bewaring binnen uw sector, kunt u uw input geven via onderstaande enquête. 

Klik hier om de enquête in te vullen!

Projectpartners 

Het beheer en de uitvoering is in handen van de onderzoeksgroep Security & Privacy van de HOWEST en van Inagro. Flanders’ FOOD is als onderaannemer verantwoordelijk voor de valorisatietaken. 

Hoofduitvoerder: HOWEST 

  • Onderzoeksgroep Security & Privacy onder leiding van coördinator Toegepaste informatica Kurt Callewaert 

Mede-uitvoerder: Inagro