Sensor checkt sushi

Gebruik van sensoren in de voedingsindustrie

Waarom dit project?

De hedendaagse consument stelt zeer hoge eisen aan productkwaliteit. Hoge kwaliteitsnormen moeten gehaald en gegarandeerd worden om vertrouwensbreuken en imagoschade te voorkomen. Dit kan alleen door een uitstekende kwaliteitsmonitoring van de processen, de grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. En dit bij een almaar toenemende verwerkingssnelheid en complexer wordende productiemix. Daarnaast is er een toenemende vraag naar nieuwe producten die enkel snel op de markt kunnen komen wanneer gedegen kwaliteitssystemen deze nieuwe introducties kunnen ondersteunen. 

Onderzoek en resultaten

Sensors For Food (SFF) was een collectief onderzoeks- en ontwikkelingsproject (type VIS-traject) voor de evaluatie, optimalisatie en validatie van innovatieve sensoren voor kwaliteitsmonitoring in de voedingsindustrie.

Het project was gericht naar sensoren die toelaten om voedselkwaliteit, -veiligheid en –processing op een betere, accuratere en snellere manier in productieomgevingen op te volgen.

Dit gebeurde enerzijds door de opzet van een dienstenplatform, dat erop gericht was om de toepassingen van bestaande en nieuwe sensoren voor de voedingsindustrie te verkennen, ruimere bekendheid te geven en te verbeteren. Hiervoor werden diverse acties opgezet zoals workshops, studiedagen en informatie artikels, en konden bedrijven terecht bij het platform om gerichte vragen te beantwoorden hieromtrent.

Naast het dienstenplatform bestond het project ook uit drie validatietrajecten.

Validatietraject optische vezel biosensor

Sensorsysteem voor snelle detectie van (verborgen) allergenen, toxines, proteïnen, bacteriën, virussen, GMO, enz. Het systeem is geschikt om grondstoffen, tussenproducten, eindproducten, productieprocessen en reinigingsprocessen meervoudig (multiplex) te screenen tegen een betaalbare prijs.

Validatietraject hyperspectrale camera’s

Sensorsysteem voor snelle detectie van vreemde voorwerpen, latente defecten en bepaalde mycotoxine producerende schimmels. Ook doorgedreven kwaliteitsinspecties aan productoppervlaktes en het bepalen en visualiseren van productsamenstelling (vocht-, suiker-, vet- en eiwitgehalte) zijn mogelijk.

Validatietraject millimetergolfsensoren

Sensoren om contactloos tot in de kern van een voedingsproduct het vochtgehalte en de fasetoestand van het water te bepalen. Deze sensoren zijn geschikt voor vochtbepaling en optimalisatie van industriële droog- en vriesprocessen.

Vervolgacties

De sensorsystemen bleken heef wat potentieel te hebben voor snelle kwaliteitsbepalingen, maar een knelpunt bleek nog de ontwikkeling van compacte, zelfs handheld devices die eenvoudig in te zetten zijn op verschillende plaatsen in het productieproces. Dit leidde tot het vervolgtraject i-Fast (In-Factory Food Analytical Systems and Technologies; VIS-Traject; 2016-2020), waar verder werd ingezet op de uitwerking van dergelijke snelle sensorsystemen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • IMEC, Kris Van de Voorde en Walter De Raedt
  • KU Leuven, MeBioS, Jeroen Lammertyn
  • VUB, ETRO, Johan Stiens
  • UGent-IBBT, INTEC, Daniel Dezutter
  • Sirris, Filiep Vincent
  • ILVO, T&V, Kathleen Coudijzer

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds december 2015, maar de rapporten met de resultaten van de verschillende validatietrajecten kunnen wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van onze innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.