Alles wat u nog niet wist over het ‘groene goud van de toekomst’: Algen

Algen zijn al een tijdje hot. Recent kwam zeewier zelfs in het nieuws als zijnde dé nieuwe superfood van 2016. Maar wat zijn nu de verschillen tussen al deze, voor velen nog onbekende, waterplanten? Hoe worden ze geproduceerd en vooral, hoe kunnen we ze gebruiken in onze voeding?

Het potentieel van algen

Algen zijn een grote en diverse groep relatief eenvoudige, aquatische organismen die onderverdeeld worden in twee groepen: 

  • De macroalgen of zeewieren: Dit zijn mariene, meercellige organismen die zichtbaar zijn met het blote oog en tot verschillende meters lang kunnen worden. 
  • De microalgen: Dit is een diverse groep van ééncellige fotosynthetische micro-organismen die niet met het blote oog zichtbaar zijn. 

De laatste jaren worden algen zowel op wetenschappelijk, industrieel als politiek niveau beschouwd als een veelbelovende grondstof voor de toekomst. Ze bieden dan ook enkele belangrijke voordelen zoals een hoge productiviteit in vergelijking met landplanten en hun hoogwaardige nutritionele samenstelling (rijk aan omega-3 vetzuren, pigmenten, antioxidanten, proteïnen en dieetvezel). Bovendien kunnen ze gekweekt worden op onvruchtbaar land (in reactoren), in brak en zout water en zijn in staat om afvalstromen te benuttigen (CO2, zware metalen, stikstof, fosfor etc.). 

Samenvattend document over algen 

De biomassa afkomstig van algen kan gebruikt worden als bron voor tal van toepassingen waaronder voeding, chemicaliën, farmaceutica, cosmetica en biobrandstof. Om een overzicht te geven van deze interessante ‘nieuwe’ grondstof en zijn toepassingsmodelijkheden, stelde Flanders’ FOOD een samenvattend document over algen op. Hierin zal speciale aandacht besteed worden aan macro- en microalgen als grondstof voor voeding. 

Welke info kan u terugvinden in het document?

In het overzicht over micro- en macroalgen werd de bestaande informatie verwerkt die op dit moment rond het thema beschikbaar is. Meer specifiek komen volgende punten aan bod: 

  • Een overzicht van de verschillende soorten macro- en microalgen
  • De verschillende toepassingen 
  • De bestaande productiesystemen
  • Economische en maatschappelijke aspecten
  • Mogelijke barrières

Op dit moment worden wereldwijd meer dan 145 soorten macroalgen gebruikt in de humane voeding. Dit is niet het geval voor microalgen, waar slechts een tiental onderzocht werden voor hun toepassing in voeding. Het beperkte gebruik van algen in voeding in verschillende EU-landen, waaronder ook België, heeft te maken met een complexe wetgeving omtrent ‘novel foods’. Deze wetgeving zal ook verder in detail toegelicht worden. 

Artikelreeks: Alternatieve voedselbronnen

In het kader van de themagroep ‘Alternatieve Voedselbronnen’ van het platform ‘Duurzaamheid’ publiceerden we in onze Radar nieuwsbrief een reeks artikelen waar dieper werd ingegaan op een aantal ‘nieuwe voedselbronnen’. Van de voornaamste alternatieve voedselbronnen werd toelichting gegeven over deze bron, de toepassingsmogelijkheden, eventuele barrières en economisch-maatschappelijke aspecten.