Soy - Eiwittransitie

LoCoSoy is een samenwerkingsproject dat tot stand kwam naar aanleiding van de projectoproep Relance 2021 en bijdraagt aan de doelstelling ‘meer plantaardige eiwitten’ uit de Vlaamse eiwitstrategie.

Waarom dit project?

Er is al veel onderzoek uitgevoerd of lopende rond de teelt van lokale soja. Naast het verhogen van de opbrengst spelen problemen zoals de opschaling naar de (biologische) praktijk en het verzekeren van een afzetmarkt parten bij het tot stand komen van een lokale en duurzame productie. De projectpartners in LoCoSoy willen een gepaste en low-processing verwerkingstechniek op KMO-schaal voor (biologische) sojabonen operationaliseren. Daarnaast is er ondanks het feit dat de consumptie van vegetarische voeding toeneemt, nog nood om te peilen naar de verdere verwachtingen van de consument en dit niet enkel op het einde maar ook al tijdens het productieproces.

Dit alles kan de lokale afzetmarkt in het middenveld verstevigen zodat de (handels)relaties tussen landbouwer-verwerker-verkooppunt-consument bestendigd worden en de keten verder kan uitgebouwd worden. Een belangrijk aspect bij het opzetten van een duurzame keten is aandacht voor een langdurige stabiele samenwerking doorheen de keten waarbij transparantie en eerlijke prijs voor elke schakel in de keten voorop staan. De dure Vlaamse productieomgeving zorgt ervoor dat het een uitdaging is om een competitieve keten op te zetten.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

In LoCoSoy zullen verschillende verdienmodellen onder de loep worden genomen om tot een nieuw en noodzakelijk economisch model te komen tussen de betrokken ketenactoren waarin baten, kosten en risico’s worden verdeeld over de hele keten. Het lange termijn doel van dit project is om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor (biologische) soja in Vlaanderen mogelijk te maken.

De projectresultaten van LoCoSoy zullen gratis ter beschikking gesteld worden aan alle landbouwondernemingen die in de betrokken sector actief zijn.

Doelgroep?

De doelgroep van Locosoy omvat de volledige keten van sojaboon tot eindproduct. De resultaten zijn bestemd voor landbouwers, trieerders, voedingsindustrie, retail, horeca en consument.

Projectpartners

Het project wordt uitgewerkt door een consortium van bedrijven en onderzoekspartners:

  • Flanders’ FOOD
  • La vie est belle
  • Biograno (Landbouwers Ivan Pollet, Simon Colembie en Karel Dewaele)
  • Colruyt
  • ILVO
  • Inagro
  • UCL (KU Leuven)
Flanders' FOOD logo
La Vie est Belle
Logo Biograno
Colruyt Group Fine Food Meat
ILVO
Inagro
KU Leuven

Deelnemen?

De partners van Locosoy vormen een besloten consortium. De resultaten van het project zullen wel naar de brede doelgroep verspreid worden via nieuwsbriefartikels en het Easy peasy slotevent: Easy Peasy: resultaten voor lokale peulvruchtketens - Flanders' FOOD (flandersfood.com)

Contactpersonen

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager
Lore Knaepen
program manager