Data: the new oil?

Data

Onze wereld verandert aan een razendsnel tempo. Het vermogen om hier weerbaar mee om te gaan, is één van de belangrijkste skills. Het VOCA-model wordt meer en meer gehanteerd om de verschillende dimensies van die oncontroleerbare omgeving te counteren. Dat voedingsbedrijven de laatste jaren werden uitgedaagd om wendbaar om te gaan met de VOCA-omgeving is een understatement.

Wat houdt het VOCA-model in?

VOCA staat voor vier aan elkaar verwante termen:

 • Vluchtigheid, de snelheid waarin onze omgeving verandert.
 • Onzekerheid, de moeilijkheid om de toekomst te voorspellen.
 • Complexiteit, het toenemende aantal factoren waarmee we rekening moeten houden.
 • Ambiguïteit, het gebrek aan duidelijkheid over een bepaalde situatie.

Never waste a good VOCA-crisis

Door globalisering, financiële crisissen, klimaatverandering, pandemieën en wereldwijde machtsverschuivingen voelen we een verhoogde volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit in de wereld om ons heen. Ook in de voedingsindustrie volgen deze veranderingen elkaar telkens sneller op. Mede aan de oorzaak liggen:

 • Toegenomen globalisering
 • Veranderende klantbehoeften
 • Grotere verscheidenheid in vraag en aanbod
 • Toegenomen (online) verbondenheid tussen mensen en tussen organisaties

Met als gevolg een sterke toename in de complexiteit van het zakendoen.

Door technologische verbeteringen, zoals digitalisering, big data, kunstmatige intelligentie en robotisering zijn we wel veel beter bestand tegen deze toegenomen volatiliteit en complexiteit. De kracht en snelheid van computers, de alomtegenwoordigheid van informatie, de ontwikkeling van complexe algoritmen, kunstmatige intelligentie en de digitale verbondenheid van de wereld stellen ons in staat om veel complexere analyses te maken. Hierdoor kunnen we nu al sneller reageren dan een decennium geleden. Daarom richten we bij Flanders’ FOOD allerlei projecten op rond het thema ‘data-gebaseerde oplossingen’ als antwoord op concrete uitdagingen, noden en opportuniteiten die voedingsbedrijven in deze VOCA-omgeving tegenkomen.

Want inzetten op innovatie en dan vooral digitale innovatie maakt wendbaar werken net mogelijk.

Boren naar data

Het besef dat digitalisering een belangrijke rol speelt, is ondertussen goed doorgedrongen bij de voedingsbedrijven. Het boren naar data groeit aan belang als kracht van rijkdom voor alle voedingsbedrijven. Met dat voordeel dat data overal aanwezig zijn in tegenstelling tot olie.

Maar hoe begin je eraan en hoe ver sta je al als bedrijf?

De meeste voedingsbedrijven, waaronder veel kmo’s, staan voor grote uitdagingen om een duidelijk zicht te krijgen op hun eigen ‘digitale maturiteit’ en hun belangrijkste noden op digitaal vlak in de snel evoluerende technologische wereld. Daarnaast is er het gigantische aanbod aan digitale mogelijkheden, softwarepakketten, leveranciers en consultants. Hierdoor is het voor deze bedrijven uitermate moeilijk om voor zichzelf duidelijke doelstellingen te formuleren en keuzes te maken. En vaak hebben voedingsbedrijven niet de eigen expertise in huis om wegwijs te raken in alle verschillende digitale mogelijkheden.

Meten is weten op alle vlakken: de kwaliteit van de grondstoffen, de invloed van de machines... Het heeft allemaal impact op het eindresultaat. Door het aanboren van data kan elk voedingsbedrijf inzetten op een verhoogde operationele efficiëntie:

 • Synergie
 • Duurzaamheid
 • Verhoogde kwaliteit
 • Klantentevredenheid
 • Beter taakbeheer voor middelen en gebeurtenissen

En dit zelfs realtime. We creëren dus een situatie waarin we producten en diensten betrouwbaar en op het juiste moment kunnen aanbieden, realiseren en leveren zodat maximale klantwaarde gerealiseerd wordt tegen de laagst mogelijke integrale kosten. We kunnen hierdoor dus spreken over operationele uitmuntendheid. Maar om dit te bereiken is het capteren van de juiste data noodzakelijk, want heerlijk koken kan enkel met de juiste en beste ingrediënten.

Projecten binnen het thema 'data-gebaseerde oplossingen'

Flanders’ FOOD zet al enkele jaren samen met partners zoals Sirris en Imec in op het versnellen van de digitalisering van de Vlaamse voedingsindustrie. Ons ultieme doel is dat elk voedingsbedrijf, klein of groot, de eerste stappen zet op weg naar een ‘fabriek van de toekomst’. Een bedrijf waarin digitale systemen alle facetten van de bedrijfsvoering ondersteunen. Zo ben je als bedrijf veel sterker gewapend voor de VOCA-toekomst en kan je beter je competitiviteit en groei behouden.

Ben je benieuwd naar welke projecten we binnen dit thema al hebben opgezet? Neem dan zeker een kijkje op de projectpagina’s van volgende projecten.

Vragen?

Karl Boumans
Karl Boumans
innovation manager
Veerle De Graef
program manager