projectbeeld vision2reuse

In het project VISION2REUSE wordt de toepasbaarheid van diverse smart camera’s voor de automatische kwaliteitscontrole (bv detectie van krassen, scheuren, contaminatie) van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie gedemonstreerd.

Waarom dit project

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke pijler in de strategie naar meer circulaire verpakkingen zowel op Europees als op Vlaams niveau (Green Deal Anders Verpakt) Binnen Europa wordt gesteld dat tegen 2030 alle verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar moeten zijn. Fevia heeft deze doelstelling scherper gesteld met deadline tegen 2025. Om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren, dienen nog veel onderzoeks- en implementatievragen worden beantwoord, zoals bv. accurate en geautomatiseerde detectiemethodes voor defecten en/of contaminatie. Dit is uiteraard van groot belang om de veiligheid van de consument alsook de economische haalbaarheid van het bedrijfsmodel te kunnen garanderen. 

Onderzoeksaanpak / projectaanpak

Vision2Reuse is een EFRO project met als doel de toepasbaarheid van diverse smart camera’s voor de automatische kwaliteitscontrole (bv detectie van krassen, scheuren, contaminatie) van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie gedemonstreerd. Hierbij wordt aan de hand van verschillende cameratechnologieën (bv. kleuren-, diepte- en hyperspectrale camera’s) en state-of-the-art machine learning op een accurate en snelle manier geëvalueerd of het verpakkingsmateriaal nog geschikt is voor een nieuwe herbruikcyclus of verwerkt moet worden in een specifieke end-of-life stroom (bv. recyclage). Anderzijds moet het ook informatie geven over de contaminatiegraad, wat directe input is voor de behandeling van het verpakkingsmateriaal alvorens het weer kan ingezet worden (bv. type wasproces).  Daarnaast wordt de invloed van het wasproces op de integriteit en contaminatie van de verpakking nagegaan.  

Doelgroep en resultaten

De doelgroep van VISION2REUSE bestaat uit producenten en leveranciers van herbruikbare verpakkingsmaterialen, gebruikers van deze verpakkingen en technologie-bedrijven (sensoren, dataverwerking). In dit project worden vier sectoren beschouwd die een groot potentieel bevatten voor het implementeren van herbruikbare verpakkingen, waardoor de impact van dit project een brede dimensie heeft met mogelijkheid tot spill over van deze technologie naar niet-voedingssectoren.

  • B2B drank- & voedingsverpakkingen (bv. kunststofvaten, kratten,…)
  • Retail (bv. herbruikbare consument verpakkingen)
  • Food services (bv. catering)
  • E-commerce

De concrete doelstellingen van het project zijn

  • Bewustmaking van de doelgroep over de mogelijkheden van diverse cameratechnologieën voor het automatisch analyseren van verpakkingen in functie van beschadigingen, contaminaties,...
  • Organiseren van matchmaking en ondersteunen van het opstarten van co-creatie trajecten tussen stakeholders van de doelgroep om zo te resulteren in een innovatief ecosysteem. 
  • Demonstratieproeven binnen de vier sectoren van de doelgroep van VISION2REUSE 
  • Opstellen van Best Practice Guide rond kwaliteitscontrole van herbruikbare verpakkingen inclusief Design4Reuse-guidelines.
  • Het projectconsortium zal inzetten op sensibilisering, demonstratie en ambieert op middellange termijn co-creatie innovatietrajecten tussen producenten van herbruikbare verpakkingen, technologie bedrijven en voedingsbedrijven. Op langere termijn zullen de projectresultaten bedrijven een geautomatiseerd controlesysteem aanbieden dat economisch haalbaar is om herbruikbaarheid van verpakkingen te beoordelen. 

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van Flanders’ FOOD, Pack4Food en IMEC

V2R partners

Deelnemen

Het project start in januari 2022 en loopt tot december 2023 jaar (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). 

projectbeeld vision2reuse