projectbeeld vision2reuse

In het project VISION2REUSE werd de toepasbaarheid van diverse smart camera’s voor de automatische kwaliteitscontrole (bv detectie van krassen, scheuren, contaminatie) van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie gedemonstreerd.

Waarom dit project?

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke pijler in de strategie naar meer circulaire verpakkingen zowel op Europees als op Vlaams niveau (Green Deal Anders Verpakt) Binnen Europa wordt gesteld dat tegen 2030 alle verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar moeten zijn. Fevia heeft deze doelstelling scherper gesteld met deadline tegen 2025. Om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren, dienen nog veel onderzoeks- en implementatievragen worden beantwoord, zoals bv. accurate en geautomatiseerde detectiemethodes voor defecten en/of contaminatie. Dit is uiteraard van groot belang om de veiligheid van de consument alsook de economische haalbaarheid van het bedrijfsmodel te kunnen garanderen. 

Onderzoeksaanpak en resultaten

VISION2REUSE was een EFRO project met als doel de toepasbaarheid van diverse smart camera’s voor de automatische kwaliteitscontrole (bv. Detectie van krassen, scheuren, contaminatie) van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie demonstreren. Hierbij werden verschillende cameratechnologieën (bv. Kleuren- en hyperspectrale camera’s) en state-of-the-art algoritmes gebruikt om op een snelle en accurate manier het verpakkingsmateriaal te evalueren.

Concreet werden 5 use cases gedemonstreerd:

  • Detectie van water druppels aan de hand van een hyperspectrale camera
  • Discriminatie van verschillend verpakkingsmateriaal waarop het was proces kan aangepast worden
  • Detectie van beschadigingen van verpakkingen via RGB camera
  • Detectie van vlekje die het gevolg kunnen zijn van schimmelgroei via RGB camera
  • Hertrainen van de algoritmes bij het aanleveren van een nieuwe verpakking

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Toegang tot de projectresultaten

Het project is afgelopen op 31 december 2023. In kader van het project werd een Best Practice Guide gepubliceerd die gratis te verkrijgen is. Download de guide hieronder.

Vision2Reuse Best Practice Guide

Doelgroep

De doelgroep van VISION2REUSE bestond uit producenten en leveranciers van herbruikbare verpakkingsmaterialen, gebruikers van deze verpakkingen en technologie-bedrijven (sensoren, dataverwerking). In dit project werden vier sectoren beschouwd die een groot potentieel bevatten voor het implementeren van herbruikbare verpakkingen, waardoor de impact van dit project een brede dimensie heeft met mogelijkheid tot spill over van deze technologie naar niet-voedingssectoren.

  • B2B drank- & voedingsverpakkingen (bv. kunststofvaten, kratten,…)
  • Retail (bv. herbruikbare consument verpakkingen)
  • Food services (bv. catering)
  • E-commerce

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheerde en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van Flanders’ FOOD, Pack4Food en IMEC.

V2R partners

Contactpersoon FF

Eline foto medewerker
Eline Stuyven
innovation manager