Projecten

proTenderHam

Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen: inzicht in de bijdrage van genetica en minimaal invasieve meettechnieken

Varkensvleesgrondstoffen die te mager zijn of PSE (“pale soft exudative”) eigenschappen vertonen, geven aanleiding tot smaakvervlakking en technologische verwerkingsproblemen bij niet verkleinde vleeswaren (bv. ham types). De kwaliteit van deze grondstoffen wordt bepaald door een samenspel van voeder, management (van geboorte t.e.m. de slacht) en genotype. Het projectvoorstel richt zich op de invloed van deze laatste, vaak onderschatte, factor.

Het is een feit dat genetische selectie voor de Vlaamse ‘main stream’ varkens gericht is op dierprestaties en niet op vleeskwaliteit. Toename van kwaliteitsafwijkingen bij de productie van hoogwaardige kookhammen zijn dus mogelijks toe te schrijven aan verschuivingen in de genetica van de Vlaamse slachtvarkenspopulatie. Ook wordt een sterk dalende trend in het percentage intramusculair vet bij het courante varkensvlees vastgesteld, wat verklaard kan worden door selectie naar steeds gespierdere types met magerder vlees tot gevolg.

Het doel van dit project is om een beeld te krijgen van de vleeskwaliteit en zijn variatie in typische eindbeer- en zeugenlijnen die momenteel het genetisch basismateriaal vormen van onze slachtvarkens. Het unieke aan dit project is dat de vleeskwaliteit hierbij bepaald zal worden op basis van verse ham en hoogwaardige kookham. Daarnaast zullen ook data van vleeskwaliteitsanalyses op rugspieren mee opgenomen worden. Deze spier geldt als referentie voor het bepalen van de eetkwaliteit van verse varkensvleesproducten. Bovendien kunnen er niet-destructieve kwaliteitsvoorspellende metingen op uitgevoerd worden, wat potentieel biedt om dit in te zetten als fenotypische selectieparameter voor vleeskwaliteit in selectieprogramma’s. Er zal daarom worden nagegaan of deze metingen gecorreleerd kunnen worden met ham en kookhamkwaliteit en hiervoor ook als ‘merker’ kunnen dienen bij grootschalige monitoring. De resultaten van dit project moeten het mogelijk maken om geschikte geneticastrategieën voorop te stellen die op termijn moeten leiden tot Vlaamse mainstreamvarkens met een betere varkensvleeskwaliteit én gewenste dierprestaties.  

 

LAAT JE INTERESSE BLIJKEN

Vul dit formulier in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Deelnemen

Vul dit formulier in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact op!