Projecten

CropExplore

Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector

Vanuit de markt is er een duidelijke trend naar een rijker gebruik aan grondstoffen in dagdagelijkse producten. Deze trend heeft meerdere invalshoeken:

 • Nutritioneel: Consumenten gaan bewuster om met hun gezondheid en vragen naar nutritioneel rijkere varianten van dagdagelijkse producten en snacks, die liefst ook minder allergenen bevatten
 • Authenticiteit en duurzaamheid: Consumenten kiezen steeds vaker voor authentieke, lokale en hergevaloriseerde grondstoffen in plaats van grondstoffen afkomstig van industriële massaproductie uit verre landen om de impact van voedselproductie op het milieu te beperken
 • Smaak en functionaliteit: Consumenten vragen om nieuwe smaken en een rijker aanbod, maar met eenvoudigere recepturen – zoals clean en clear label producten

Deze trend heeft maatschappelijk gezien ook wel heel wat voordelen door af te stappen van een weinig duurzaam en erg kwetsbaar landbouwsysteem dat is gebaseerd op monoculturen en grote volumes. Een grotere biodiversiteit in de landbouw leidt ook tot een grotere biodiversiteit op ons bord, en dat heeft nutritioneel gezien alleen maar voordelen, want diversiteit is één van de basisprincipes van een gezond voedingspatroon.

Voor de voedingsindustrie betekent dit heel wat opportuniteiten rond productontwikkeling. Dat kan gaan van het gebruik van alternatieve granen, pseudogranen, fruit en noten, … in bakkerijproducten of bier tot het gebruik van granen en peulvruchten, noten, groenten, … als vervanger voor zuivel en vlees of samengestelde (hybride) producten.

Maar het is gewoonlijk wel een beetje een sprong in het duister. De nieuwe grondstoffen, en de variatie tussen types en rassen daarbinnen zijn niet goed gekend, en hun impact op productkwaliteit is daarom moeilijk in te schatten. Bedrijven die de stap wagen, houden het op de ‘trial & error’ tactiek om nieuwe producten te ontwikkelen, omdat de informatie die ze nodig hebben te gefragmenteerd, te oppervlakkig of niet aanwezig of vrij beschikbaar is. Daarbij gaan ze zich ook focussen op ‘wat passeert en hip is’, terwijl dat niet altijd de beste resultaten geeft. Nochtans is er in academische kringen (en ook daarbuiten) wél heel wat geweten over - bekende en minder bekende - alternatieve gewassen, hun eigenschappen, hun toepassingsmogelijkheden en de impact op productkwaliteit. Het is maar een kwestie van ze op de juiste manier samen te brengen - en waar nodig, ontbrekende info aan te vullen - om een veel efficiëntere en gerichtere productontwikkeling te kunnen doen.

Dit project wil daarom het potentieel van verschillende (bekende en minder bekende) gewassen en hiervan afgeleide grondstoffen in kaart brengen, zowel op gebied van nutritionele kwaliteiten, als technologische functionaliteit en impact op product en smaak, als de duurzaamheidskenmerken en economische haalbaarheid. Aan de hand van bundeling van bestaande informatie, gecombineerd met nieuwe analyses bij ontbrekende informatie, kan een totaalbeeld geschetst worden dat rekening houdt met verschillende aspecten van een reeks interessante gewassen en de grondstoffen die ervan afgeleid zijn.

RESULTAAT

De doelstelling van dit project is om te komen tot een schat aan beschikbare en nieuwe informatie in een kennismatrix, over zeker 150 een bekende en minder bekende gewassen/grondstoffen. Deze kennismatrix zal van elk gewas en de grondstoffen die ervan afgeleid zijn een zeer uitgebreide ‘technische fiche’ bevatten, met informatie over de nutritionele samenstelling (macro- en microniveau), agro-economische eigenschappen (teelteigenschappen, ecologische eigenschappen, beschikbaarheid), functionele eigenschappen (smaak, gedrag in water, enzymatische activiteit) en de toepassingsmogelijkheden.

Ter valorisatie zal deze kennismatrix worden omgezet in een online database tool, waar informatie kan opgevraagd worden rond een specifiek gewas, of kan op zoek worden gegaan naar een gewas dat voldoet aan specifieke criteria, zoals voorgesteld in de illustratie.

VOOR WIE EN WAAROM?

A/ VERWERKENDE INDUSTRIE GEBASEERD OP ‘WISSELBARE PLANTAARDIGE GRONDSTOFFEN’

 • brood en bakkerijproducten
 • vleesalternatieven en hybride vleesproducten
 • groente- en fruitgebaseerde producten
 • zuivelvervangers
 • veevoeding
 • dranken
 • snacks en desserts

We mikken in eerste instantie op de meer innovatieve bedrijven die inzetten op vlees- en zuivelalternatieven, glutenvrije producten, gezonde snacks, …

De verzamelde informatie over verschillende - bekende en onbekende - gewassen en de daarvan afgeleide grondstoffen verzameld wordt zal een inspiratie- en informatiebron zijn ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe producten. Verwacht wordt dat bedrijven hierdoor enerzijds gewassen of grondstoffen (en toepassingen) gaan ontdekken waar ze zelf misschien nog niet aan gedacht hadden, en anderzijds door de uitgebreide informatie ook gemakkelijker de drempel gaan overwinnen om met minder bekende grondstoffen aan de slag te gaan.

B/ INGREDIËNTENLEVERANCIERS

Producenten van functionele ingrediënten:

 • Textureerders
 • Suikervervangers
 • Anti-oxidantia, bioactieve componenten
 • Voedingssupplementen
 • Emulgatoren en andere additieven

Ondersteuning bij de zoektocht naar nieuwe interessante componenten, en in welke gewassen ze te vinden zijn.

Laat je interesse blijken!

Vul dit formulier in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Deelnemen

Voor meer informatie: contacteer projectcoördinator Charlotte Boone: charlotte.boone@flandersfood.com