Klein mensje in hazmat suit inspecteert schimmel

Opzet en validatie van goede praktijkrichtlijnen voor de reductie van schimmelcontaminatie van voedingsmiddelen

Waarom dit project?

Schimmelcontaminatie tijdens productie van levensmiddelen, met productuitval en imagoverlies tot gevolg, is een door de voedingsindustrie erkend probleem. Deze schimmels leiden dikwijls tot grote economische verliezen door versneld bederf. Voor bedrijven is het van groot belang de bron van deze contaminatie te identificeren, de verspreiding van de schimmels in hun productie in kaart te brengen én maatregelen te treffen om deze problemen te reduceren.

De effectiviteit van luchtbehandelingssystemen en reiniging- en desinfectieprocedures met betrekking tot schimmels is niet goed gekend. De meeste van deze systemen en de bijhorende GMP richtlijnen focussen immers op bacteriële contaminatie. Vandaar de nood van een grondige evaluatie van de effectiviteit van op de markt beschikbare oplossingen en de ontwikkeling van eenvoudig implementeerbare GMP (good manufacturing practices) richtlijnen, specifiek gericht op contaminatie door schimmels.

Onderzoek en resultaten

Diverse onderzoeksprojecten focussen zich op het beheersen van schimmelgroei via een geschikte conserveringsstrategie van de levensmiddelen. REDUMOLD was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), waarbij de focus lag op het beheersen van de schimmelinsleep en -verspreiding binnen de productieomgeving. De nadruk werd gelegd op een efficiënte reiniging en desinfectie van de procesapparatuur samen met een goede luchtbehandeling.

Als aanzet werd een diagnostische tool ontwikkeld voor het in kaart brengen van hygiënesituatie en het risico met betrekking tot schimmelcontaminatie bij bedrijven. Via source tracking werden vervolgens de  contaminatiebronnen (kritische contaminatiepunten) van schimmels in een aantal productie-omgevingen geïdentificeerd.

reinigings- en desinfectieprocedures en van luchtbehandelingssystemen plannetje

Daarnaast werd ook de efficiëntie geëvalueerd van verschillende reinigings- en desinfectieprocedures en van luchtbehandelingssystemen.

luchtreiniger goed en slecht

Dit leidde uiteindelijk tot het opstellen van een GMP gids met richtlijnen om risico’s met betrekking tot schimmelcontaminatie in levensmiddelbedrijven te beheersen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • UGent, Labo voor Toegepaste Mycologie (MYCOLAB) - Prof. Mia Eeckhout
  • UGent, Vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit - Prof. Frank Devlieghere en dr. Simbarashe Samapundo

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds 31/12/2016, maar het rapport met de resultaten, de adviezen en de protocollen kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van de innovatiemanagers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.