productielijn digitale transformatie

Van ICT oplossing tot toepassing in de voedings- en maakindustrie: afstemmen van de noden en het aanbod

Waarom dit project?

Voor veel bedrijven in zowat alle sectoren is digitale transformatie belangrijk. In Vlaanderen is ook een sterk uitgebouwde ICT industrie aanwezig om deze transformatie te ondersteunen. Toch ondervinden veel bedrijven moeilijkheden om in deze snel evoluerende omgeving een overzicht te verkrijgen en zichzelf duidelijke doelstellingen voorop te stellen zodat hun digitale transformatie in een ‘tastbaar’ en uitvoerbaar plan van aanpak kan worden gegoten. Digitale transformatie staat dan ook hoog op de agenda bij sectororganisaties. Ze ervaren echter dat de adoptie van digitale technologie traag verloopt. Bovendien wordt de ICT industrie, waar veel expertise aanwezig is, niet vaak betrokken bij digitale transformatie initiatieven. Deze tweestrijd wordt ook wel de ICT paradox genoemd.

Onderzoek en resultaten

ICT Paradox was een collectieve studie (type VIS-CO) dat zich richtte tot bedrijven binnen de logistiek, voeding en agro, maakindustrie en de ICT industrie in kader van industrie 4.0.

Het doel van dit project was zicht te verkrijgen op een aantal goed omlijnde, sector-overstijgende, prioritaire gebieden om digitale transformatie in Vlaanderen op te schalen. Deze studie bracht daarvoor verschillende sectoren samen om te bestuderen hoe door samenwerking de digitaliseringsacties kunnen worden versneld en meer schaalbaar gemaakt.

Binnen de haalbaarheidsstudie werden afzonderlijke analyses gemaakt van de uitdagingen en opportuniteiten m.b.t. digitalisering voor 3 sectoren: de agrovoeding, de logistiek en de ICT-sector.

Vanuit deze analyses ervaren de deelnemende organisaties bij hun bedrijven twee dominante vragen:

  • Waar creëren we best impact met digitale technologie? Wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe pakken we dit aan? Waar vinden we de nodige expertise & de juiste partners?

Op basis van de resultaten van het onderzoek werden 3 grote actiedomeinen gedefinieerd die aan deze vragen tegemoet kunnen komen:

  • Het brengen van structuur & inzichten
  • Hoe pakken bedrijven de digitale transformatie aan?
  • Kennisopbouw metiers digitale transformatie

Samenvattend besloten de partners dat inzetten op deze drie sub-domeinen voor een sterke versnelling en een groot schaal effect van de digitale adoptie in Vlaanderen kan zorgen, en dit via samenwerking tussen verschillende clusters en sectoren.

Vervolgacties

Om te beantwoorden aan de tweede conclusie dat voedingsbedrijven grote moeilijkheden ondervinden om een zicht te krijgen op hun eigen ‘digitale maturiteit’, hun belangrijkste noden op digitaal vlak, en op het gigantische aanbod aan digitale mogelijkheden en aanbieders, is in 2020 het project Digitrack gestart. Het algemeen doel van het project is om de Vlaamse voedingsbedrijven onafhankelijke ondersteuning en begeleiding te geven om hun digitaliseringsstrategie uit te werken.

Aanschaffen van de resultaten

Het project is afgelopen sinds januari 2019, maar de sectoranalyses en adviezen uit deze haalbaarheidsstudie kunnen wel nog aangevraagd worden. Voor meer info, neemt u best contact op met de projectbeheerder.

Projectpartners

In deze studie werkte Flanders’ FOOD samen met Agoria (Carine Lucas), Sirris en VIL (Liesbeth Geysels) als coördinator.