Zeven nieuwe innovatieprojecten vinden financiële steun in de tweede HIGHFIVE open call

Geld doet plantje groeien

​​Op 28 maart sloot de tweede open call van het HIGHFIVE-project. Deze open call nodigde kmo-voedingsbedrijven en -aanbieders van digitale oplossingen uit een projectaanvraag in te dienen​ voor projectfinanciering rond de twin transition. Het HIGHFIVE-projectteam ontving hiervoor 51 aanvragen van in totaal 72 kmo’s uit 9 verschillende landen. De 44 ontvankelijke dossiers waren van zeer hoge kwaliteit aangezien maar liefst 86% aan de minimumvereisten voldeed. Met het beschikbare budget van € 540 510 konden 7 projecten worden gesteund, waarvan ook een Vlaams initiatief. 

De winnende projecten integreren verschillende geavanceerde technologieën, waaronder AI, sensorsystemen en voorspellende algoritmes. Bijna alle indieningen zijn gericht op het verbeteren van de voedselkwaliteit en operationele efficiëntie. Verschillende projecten focussen op het optimaliseren van afvalreductie en energie-efficiëntie, gedreven door milieuoverwegingen en duurzame praktijken om energie- en waterverbruik en emissies te verminderen.

De gecombineerde initiatieven weerspiegelen de voortdurende adoptie van geavanceerde technologieën en datagestuurde oplossingen in de voedingsindustrie. Specifiek met betrekking tot voedselkwaliteit en -veiligheid legden verschillende projecten de nadruk op verbeteringen door betere real-time monitoring- en controlesystemen in de productie. AI-oplossingen en datagestuurde besluitvorming waren belangrijke onderdelen van meerdere projecten, vaak met betrekking tot de hele productieketen.

Weldra meer nieuws over het Vlaamse initiatief.