#Weerbaar: Verpakkingen in het hart van de voedselcrisis

Recyclage van verpakkingen

De voedingssector worstelt momenteel met existentiële vragen over de beschikbaarheid en de prijs van vele grondstoffen, de impact van energiekosten op productie en transport, loonindexering, inflatie, de daaruit voortvloeiende behoefte aan werkkapitaal, enzovoort. Maar hoe zit het met verpakkingen? Wagralim besprak dit met Michael Polet, CEO van Epoca Products en Thierry Lambert, CEO bij EuralPack.

Oorsprong van de crisis

Een eerste golf van moeilijkheden deed zich voor het eerst voor als gevolg van het post-covidherstel. Het economisch herstel van China voor deze van Europa en de VS heeft inderdaad de vlotte doorstroming van het zeetransport verstoord. Het vervoer van containers kende toen een forse en blijvende prijsstijging. En mogelijks zal dat vervoer duurder blijven dan voor de crisis. Door gunstigere transportprijzen naar Azië en een eerdere heropstart van de activiteiten daar, werden er veel verpakkingsmaterialen naar daar gestuurd waardoor er eind 2020 geen wereldwijd tekort ontstond, maar een onbalans.

Bovendien hebben opeenvolgende Covid-golven geleid tot onverwachte sluitingen van productielijnen voor grondstoffen die eigenlijk ontworpen zijn om continu te functioneren. In Europa zijn de installaties aan het verouderen en hebben daarom niet altijd deze stilleggingen goed doorstaan. Als gevolg daarvan heeft Europa na de pandemie niet zijn volle capaciteit herwonnen, terwijl in de VS de strategische faciliteiten aanzienlijk werden verstoord door koudegolven en stroomonderbrekingen. Het was dan ook begin 2021, vóór de oorlog in Oekraïne, dat de moeilijkheden zijn begonnen. De markt is volledig volatiel geworden met een complete deregulering van prijzen en leveringszekerheid. Kunststofverwerkers hebben dag in dag uit te maken met een deregulering, voornamelijk om 'logistieke' redenen.

Huidige en toekomstige situatie

Ondernemers in de voedingssector hebben er nog niet altijd de gewoonte van gemaakt om verpakkingen als strategisch punt te beschouwen. Onze experts hebben vastgesteld dat de pandemie hen hier nog meer van heeft afgeleid, terwijl prijsvolatiliteit hen er ook toe aanzette geen contracten met leveranciers af te sluiten (een piek in offertes werd waargenomen rond augustus 2021 met prijsniveaus van rond de 200%).

Voor Thierry Lambert, CEO van EuralPack, waren de factoren en effecten van deze crisis op de verpakkingen al aanwezig voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Michael Polet, CEO van Epoca Products, legt ons aan de andere kant uit dat de oorlog in Oekraïne aanvankelijk een vertraging van het spoor- en luchtvervoer tussen Azië en Europa veroorzaakte. In dit stadium kunnen we echter nog niet concluderen dat de energiecrisis de sector volledig heeft getroffen, aangezien er nog lopende contracten zijn. Aan het einde van deze contracten zouden de effecten vanaf het tweede kwartaal van 2022 zeer groot kunnen zijn. De vertraging wordt ook verklaard door overschotten bij de grote spelers omwille van redenen die hierboven al werden aangehaald.

1/0

“De sector verwacht extreem moeilijke maanden, of het nu gaat om producenten van grondstoffen of verpakkingsproducenten."

Michael Polet, CEO van Epoca Products

Voor de voedingssector is aluminium, een uiterst effectieve barrièrelaag, grotendeels vervangen door EVOH. EVOH maakt het mogelijk om te werken met enkelvoudige verpakkingen die gemakkelijker te recycleren zijn. Het gebrek aan EVOH zal waarschijnlijk niet snel en gemakkelijk gecompenseerd kunnen worden door aluminium omdat Rusland hiervan de belangrijkste producent is. Bovendien hebben de twee strategische producenten van EVOH om onduidelijke redenen verklaard dat ze hun productie door overmacht moeten beperken waardoor er een reëel tekort aan dit materiaal is ontstaan. Als gevolg hiervan moeten sommige producenten hun houdbaarheidsdatum herzien. Andere producenten stellen dan weer voor om terug te gaan naar PVDC-barrières.

1/0

“De druk op EVOH is zodanig dat de levertijden met enkele weken worden verlengd. Sommige leveranciers overwegen om terug te gaan naar PVDC-films om het gebrek aan EVOH te compenseren”.

Thierry Lambert, CEO van EuralPack

Waardevol advies voor jouw bedrijf

De prijzen liggen momenteel op een zeer hoog niveau en levertijden worden verlengd. Voor sommige materialen is het zelfs onmogelijk om prijzen te voorspellen voor de leveringsdatum. In extreme maar reële situaties zijn de producten gewoon niet beschikbaar.

Het wordt daarom sterk aangeraden dat je als bedrijf je leverancier benadert en de best mogelijke opties bespreekt. Het lijkt verstandig om een ​​strategische voorraad aan te leggen of een plan B te overwegen, maar dit is natuurlijk een afweging tussen het betalen van meerkosten, aangezien de prijzen op hun maximum zijn, en het gevaar van het moeten stilleggen van de productie wegens gebrek aan verpakking. We moeten dus anticiperen. Maar wat zijn de gevolgen voor het bedrijf en wat zijn de alternatieven? En waarmee moet je dan rekening houden? Pack4Food, Flanders' FOOD en Wagralim hebben samen een groot netwerk ter beschikking van experten en bedrijven die je hiermee kunnen helpen. Want een crisis is natuurlijk ook een opportuniteit om te innoveren. 

 

Op 21 juni organiseren de CIRCOPACK-partners het event 'Eerste hulp bij duurzame voedselverpakkingen' in De Montil te Affligem. Wil je ook graag meer te weten komen over hoe je duurzame verpakkingsmaterialen kan combineren met de voedselveiligheid en smaak van je voedingsproduct? Kom dan zeker naar dit interessante event!

Ik wil meer info over dit event