Voedingsverpakkingen

Functional & recyclable coated paper packaging for food products

Waarom dit project?

In de roadmap 'Voedselverpakkingen van de toekomst' staat dat de recycleerbaarheid van verpakkingen een belangrijk kenmerk is voor de realisatie van de transitie naar circulaire verpakkingen. Als gevolg hiervan krijgt het gebruik van papieren en kartonnen materialen voor voedselverpakkingen veel belangstelling. Om toepasbaar te zijn als voedselverpakking, zijn papier- en kartonmaterialen echter afgewerkt met een of meer coatings die goede afdichtings- en barrière-eigenschappen bieden aan gassen en/of vocht. Momenteel worden veel gecoate papier- en kartonmaterialen voor voedselverpakkingstoepassingen op de markt gebracht. Het is echter niet altijd duidelijk of deze materialen voldoen aan de gewenste eigenschappen en of ze geschikt zijn voor het doel. Bovendien is de recycleerbaarheid van deze gecoate materialen onbekend. Op dit moment is er geen universele methode beschikbaar om de recycleerbaarheid van gecoat papier en kartonnen verpakkingsmaterialen te bepalen. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat een coating niet meer dan 5% van de verpakking mag bedragen om de recycleerbaarheid te garanderen.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

REPAC² is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject met als doel de ondersteuning van een versnelde implementatie van zeer functionele en recycleerbare gecoate papier- en kartonmaterialen voor voedselverpakkingstoepassingen. Door middel van een marktonderzoek zullen commercieel gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen gedurende het hele project vastgelegd worden. Er zal een methode ontwikkeld worden om de recycleerbaarheid van gecoat papier en karton te bepalen. Vervolgens zullen de recycleerbaarheid en functionaliteit (d.w.z. waterdampbarrière, afdichtbaarheid en vervormbaarheid) van commerciële verpakkingsmaterialen beoordeeld worden.
Daarnaast wordt een matchmaking event georganiseerd tussen voedingsbedrijven en de gecoate papier- en kartonverpakkingsindustrie. Op basis van dit evenement en de verpakkingskenmerken van de gecoate verpakkingsmaterialen zullen generieke casestudy's gedefinieerd worden voor verder onderzoek. Voor deze generieke case studies zal in eerste instantie een houdbaarheidssimulatietool gebruikt worden waarna gemeenschappelijke houdbaarheidsstudies uitgevoerd zullen worden.
Ten slotte zullen in-company validatiestudies opgezet worden. 

Doelgroep

Tot de doelgroep van REPAC² behoren de voedingsindustrie, de producenten en verwerkers van gecoate papieren en kartonnen verpakkingen en recyclagebedrijven.

Projectpartners

De onderzoeksgroep MPR&S van UHasselt beheert en coördineert het project. 
Partners zijn Sirris, Pack4Food en Flanders’ FOOD samen met de buitenlandse partners Fraunhofer, Natureef en CBIMO.

partners Repac2

Deelnemen?

Het project start in januari 2022 en loopt tot december 2023 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). 

REPAC² projectbeeld