Wind in de zeilen voor een duurzame agro-food

Ongeveer een jaar geleden werd de aftrap gegeven van een project met als motto ‘de voedingsketen verduurzaamt:, transformatie van ons landbouw- en voedingssysteem’. Flanders’ FOOD haakt in op dit strategisch project met concrete acties en projecten.

Flanders’ FOOD in actie voor Duurzaamheid

Flanders’ FOOD heeft de tools en de intentie om bepaalde krijtlijnen en strategische richtlijnen die uitgezet werden in het transformatieproject (zie hieronder) om te zetten in concrete realisaties voor de bedrijven: nieuwe business, nieuwe producten en verbeterde processen. In de 8 hoofduitdagingen (zie website) die geformuleerd werden, in het kader van dit transformatieproject, komt innovatie meerdere malen naar voor. Duidelijk een kolfje naar de hand van Flanders’ FOOD J. Tijd voor actie dus.

Op 19 juni 2014 werd het Platform Duurzaamheid van Flanders’ FOOD gelanceerd. Een netwerkevent waar het thema duurzaamheid omlijnd werd en waar er na een aantal inspirerende presentaties, gebrainstormd werd rond de verdere invulling van de voorgestelde thema’s. Per thema wordt een thema-groep opgericht waar deze ideeën door bedrijven verder in de diepte uitgewerkt zullen worden in projecten en/of cases.

De verschillende thema’s zijn:

1. Hogere toegevoegde waarde voor nevenstromen, biomassa nog beter valoriseren

 • Welke nevenstromen zijn er (hoeveel en waar)
 • Welke componenten van waarde zitten in die van bestaande nevenstromen? Kunnen we deze extraheren?
 • Welke mogelijke producten kunnen gemaakt worden met de bestaande nevenstromen (over de sectoren heen)?
 • Inzetten op procesinnovatie: verbeterde processen voor minder nevenstromen en/.of nevenstromen met meer waarde (bv. aanwezigheid nutriënten)

2. Voedselverliezen reduceren

 • Preventie en on-line monitoring advh sensoren
 • Automatisatie en minder manuele handelingen, gebruiksvriendelijkere toestellen
 • Communicatie en digitalisatie doorheen de keten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
 • Inzetten op product- en procesinnovatie voor een hoogwaardige verwerking van de verliezen.

3. Nieuwe duurzame bronnen voor eiwitten/vetten

 • Welke eiwitbronnen laten zich combineren?
 • Welke textuur, smaak en nutritionele eigenschappen hebben deze nieuwe producten?
 • Hoe zullen we deze nieuwe producten kweken en verwerken?

Een verslag van de input voor deze drie thema’s op 19 juni vindt u hier: http://www.flandersfood.com/meetings/kick-platform-duurzaamheid

Het transformatieproject van de keten

Dit project is ketenoverschijdend en dat is uniek. Alle initiatiefnemers hebben een stuurgroep aangesteld waarin alle schakels uit de landbouw- en voedingsketen vertegenwoordigd zijn, aangevuld met afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en van de Vlaamse overheid. FEVIA Vlaanderen is één van de initiatiefnemers van dit project. Centraal staat de idee dat de effectieve verduurzaming van de agro-food maar succesvol kan zijn als alle ketenschakels aan dezelfde kar trekken met als doel de transformatie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem te bevorderen en te versnellen. Concreet wordt gewerkt aan een strategisch plan, een actieplan, een communicatieluik en een aanzet tot meetinstrument, dat de evoluties omtrent de gemaakte keuzes richting verduurzaming in kaart brengt. Daarnaast werden action labs gelanceerd, proefprojecten met bedrijven waar de transformatie in praktijk wordt gebracht. De ervaring uit deze experimenten maakt dat de strategie en de acties uit dit project op realiteit zijn gestoeld. Dit project werd gesteund door Agentschap Ondernemen in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid.

Flanders’ FOOD gaat met bepaalde delen van dit strategie- en actieplan aan de slag. Belangrijk is om de projecten en cases die Flanders’ FOOD lanceert, te toetsen aan dit initiatief omdat de volledige keten er achter staat. Businesscases en projecten kunnen samen ook met de action labs deel van de communicatie uitmaken en zo geven onze projecten uitstraling aan het verhaal ‘de voedingsketen verduurzaamt’.

Meer Info