Wetenschapper met petri schaaltje

Beoordeling van microbiële eiwitbronnen voor food en feed

Prometheus is een coöperatief bedrijfsproject (type ICON) waarbij drie voedingsbedrijven uit verschillende sectoren samenwerken met onderzoeksinstellingen om een gezamenlijk doel te bereiken. 

Het doel van dit project is om een proof of concept te bekomen dat microbieel eiwitrijke biomassa en nevenproducten van de citroenzuurproductie geschikt zijn als hoogwaardige proteïnebron in dierlijke en humane voeding. 

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. Dit project is tevens een cross-sectorieel intercluster project in samenwerking met Catalisti, de speerpuntcluster voor de chemische industrie.

De uitvoering is in handen van volgende bedrijven en onderzoeksinstellingen: 

  • Calidris Bio 
  • Citrique Belge 
  • Nutrition Sciences 
  • Fides petfood 
  • ILVO 
  • VITO 
Catalisti Logo
Flanders' FOOD logo
Calidris Bio
Citrique Belge
Nutrition Scienses
Fides Petfood
ILVO
VITO logo