Recyclage van verpakkingen

Opschaling van recyclageprocessen voor flexibele plastic verpakkingen in een circulaire economie

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

TRUCE is een coöperatief intercluster (Catalisti, Flanders’ FOOD) bedrijfsproject (type O&O) waarbij meerdere bedrijven uit verschillende sectoren samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. 

Doel van het TRUCE-project is allereerst om nieuwe bouwstenen te ontwikkelen voor zeer functionele, flexibele verpakkingsoplossingen die kunnen worden gecombineerd tot volledig recycleerbare monopolyethyleenstructuren (> 95% PE). In het project wordt ook gewerkt aan een protocol om de recycleerbaarheid van verpakkingen te beoordelen. De innovaties die dit project nastreeft op het vlak van end-of-life van plastic verpakkingen zijn een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.

Door de unieke expertise van de verschillende partners samen te brengen, zal het project resulteren in innovatieve verpakkingsontwerpen én zekerheid bieden over hun recycleerbaarheid op kleine en grote schaal. Concreet focust Amcor hierbij op het verpakkingsontwerp, Borealis op polyethyleenproductie, -ontwerp en -recycling, Eastman op gespecialiseerde additieven, Bostik op lijmen, Puratos op verpakkingslijnen en vereisten voor voedingsproducten, en Universiteit Gent op recycleerbaarheidstests en voorspellende modellen. Puratos zal dan weer de eerste applicatietesten uitvoeren. Die testen zullen leiden tot een proof-of-concept voor de nieuwe verpakkingsstructuren. 

Naast recycleerbare verpakkingen, focust het project ook op de ontwikkeling van een robuust en gericht recycleerbaarheidsprotocol, dat zowel slankals representatief is voor de beoogde recyclingstroom. Enerzijds zal dit protocol de projectpartners toelaten om de verbeterde recycleerbaarheid van de nieuw ontwikkelde structuren te analyseren in state-of-the-art recyclingfaciliteiten. Anderzijds kan het protocol afgestemd worden op en geïntegreerd worden in bestaande evaluatiesystemen, om het beste van twee werelden naar industriële toepassing te brengen en de marktimplementatie van recycleerbare structuren te versnellen. 

Door een brede waaier aan industriële partners uit de hele waardeketen te betrekken, kan het TRUCE-project de ontwikkelde structuren op industriële schaal testen op verpakkingslijnen. Dit is niet alleen een cruciale stap richting producttesten in een operationele omgeving, maar verzekert ook de functionaliteit van de verpakking met oog op de houdbaarheid van het verpakte goed. Levenscyclusanalyse (LCA) zal helpen bij het kwantificeren van de ecologische duurzaamheidsprestaties van de nieuwe bouwstenen van de functionele flexibele verpakkingsoplossingen én de impact van het omzetten van niet-recycleerbare flexibele verpakkingen naar recycleerbare flexibele verpakkingen. Dankzij de resultaten die uit het TRUCE-project voortkomen kan zo opnieuw een stap gezet worden op weg naar een circulaire economie.

Projectpartners

Het project wordt uitgewerkt door onderstaand consortium van bedrijven en onderzoekspartners.

Truce partnerlogo's

Contactpersoon

Inge Dirinck
innovation manager - freelance