Rode vruchten

Optimaal gebruik van nevenstromen uit de bessenteelt

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Optiberry is een Vlaams bedrijfsproject dat samenwerkt met een netwerk aan buitenlandse kennispartners ikv het Europese subsidieprogramma ERANET FACCE SURPLUS. Samen zoeken ze naar nieuwe producten en diensten voor rood fruit dat niet aan de hoge kwaliteitseisen van retail kan voldoen. Door in te zetten op meer toegevoegde waarde voor het geoogste fruit wil men tot een duurzamere bessenketen komen met een versterkte band tussen teler en eindconsument.

Projectpartners

ILVO beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van volgende bedrijven en partners: 

  • Wilderhof
  • Pcfruit
  • Boerenbond
  • The James Hutton Institute (UK)
  • Geisemheim University (D)
  • Flanders’ FOOD en Alice down the rabbit hole ondersteunen Wilderhof in onderaanneming met de organisatie van co-creatiesessies om tot nieuwe product en business ideeën te komen op basis van de onderzoeksresultaten. Ideeën zullen geselecteerd en geëvalueerd worden via de Business Model Canvas methode. 
ILVO
Innovatiesteunpunt logo
The James Hutton Institute logo
Alice down the rabbit hole
Flanders' FOOD logo

Contactpersoon

Marie Demarcke
community manager