Bord met vis en groenten

Waarom dit project?

Er is al heel wat kennis over de positieve impact van evenwichtige, beschikbare en aangepaste voeding op de gezondheid van de persoon die de voeding consumeert. Deze positieve impact kan echter enkel gerealiseerd worden als de voeding die aangeboden wordt ook geconsumeerd wordt. Om een idee te krijgen van de voedingsinname binnen de zorgcontext is het noodzakelijk om op een gebruiksvriendelijke manier te monitoren wat er gegeten wordt op persoonsniveau. Op deze manier worden ook meteen inzichten verkregen in de voedselverliezen die achterblijven op het bord.

Het is daarom belangrijk dat zorgverleners over een dataplatform en bijhorende tool beschikken die toelaten om gebruiksvriendelijk informatie te capteren en data te linken met elkaar. Deze datagedreven aanpak staat bij veel actoren in (de voeding en) de zorg nog in de kinderschoenen. Datacaptatie verloopt momenteel vaak inefficiënt (e.g. manuele captatie) en papieren dossiers vormen vaak nog de basis van dit geheel waardoor holistische inzichten ontbreken. Daarnaast verzamelt elke zorginstelling haar data op haar eigen manier in hun eigen systeem. Data wordt pas interessant als je ze combineert met andere databronnen in een data ecosysteem. Hier zien we dan ook een enorm potentieel. Datadeling versnelt innovaties in en tussen sectoren en levert nieuwe oplossingen. De actoren integreren zo alle relevante databronnen in hun eigen ecosysteem. Daarom kiezen we er in dit project voor om de ontwikkeling van een dataecosysteem voor voeding en zorg te faciliteren. Hierbij zien we als eerste bouwblok: de captatie van food intake data en de koppeling ervan met andere databronnen in voeding en zorg. Op deze manier zetten we een eerste stap naar een health data space.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

FINE is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK+) met als doel te bouwen aan een data ecosysteem voor voeding en zorg waarmee we Vlaamse ondernemingen in de voeding en zorgsector willen motiveren om met deze kennis en technologie aan de slag te gaan. Aan de hand van een geoptimaliseerde tool om voedselinname te monitoren willen we de mogelijkheden van datacaptatie in een zorgcontext duidelijk naar voor brengen en zo aanzetten tot een meer data gedreven aanpak. Hiervoor zal er datacaptatie gebeuren rond de voedselinname, waarna de mogelijkheid tot datalinks/datakoppeling bekeken wordt om zo te bouwen aan een data space ready ecosysteem. Dit biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de maaltijden te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de zorgbehoeven, waardoor er een vermindering van de algemene zorglast en voedselverliezen beoogd wordt.

Doelgroep

De doelgroepen zijn enerzijds, vanuit de zorgsector, woonzorgcentra en ziekenhuizen en hun grootkeukens en anderzijds vanuit de voedingssector, bedrijven die (interesse hebben in) leveren aan de zorgsector. Daarnaast is er een doelgroep van technologie-aanbieders die oplossingen aanbieden aan de zorg- en voedingssector inzake maaltijdbeheer, databeheer...

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. Het is een intercluster project (MEDVIA) en wordt uitgevoerd samen met ILVO (Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek), VIVES Hogeschool en IMEC. Het FINE-project past binnen het samenwerkingsinitiatief Nutrition Health Care System (NuHCaS). Via een systematische benadering wilt NuHCaS de voedings-, zorg- en gezondheidssector verenigen om kennis op te bouwen en onderzoek uit te voeren naar de invloed van voeding op onze gezondheid.

ILVO
Logo Hogeschool VIVES
imec
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Het project start in maart 2024 en loopt tot februari 2027 (projectduur 3 jaar), tot die tijd is een deelname steeds mogelijk. Wil je als voedingsbedrijf, zorgactor of technologie-aanbieder op de hoogte gehouden worden van dit project? Voor info en voorwaarden, neem contact op met de projectcoördinatoren.

Projectcoördinatoren

Foto Rani Roye
Rani Roye
innovation manager
Greet Cleemput
Greet Cleemput
program manager