Kweekvlees

Van in vitro kweek van stamcellen tot design van vlees

Waarom dit project?

Het voedsel- en landbouwsysteem zoals we dat nu kennen, staat onder toenemende druk als gevolg van een aantal maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Om hier een antwoord op te kunnen bieden is actie op meerdere niveaus vereist, waaronder veranderingen in de huidige voedselproductiesystemen en consumptiepatronen, en het verkennen van het potentieel van nieuwe technologieën voor de productie van eetbare biomassa. Een opkomende en potentiële doorbraaktechnologie die momenteel wordt onderzocht, is de introductie van in vitro gecultiveerde dierlijke cellen, ook wel bekend als ‘clean meat’ of kweekvlees.

Kweekvlees trok het afgelopen decennium enorme financiering aan van high-end investeerders. Dit succes voor fondsenwerving wordt voornamelijk toegeschreven aan de beweringen om de smaak en textuur van echt vlees te behouden en tegelijkertijd tegemoet te komen aan voorstanders van dierenwelzijn en milieuduurzaamheid. De ontwikkeling ervan bevindt zich echter nog in een pril stadium: verschillende technische uitdagingen staan ​​momenteel een succesvolle marktintroductie in de weg. Het productieproces moet worden verbeterd om tot een kostenefficiënt, veilig en eetbaar product te komen. Bovendien blijft de perceptie van consumenten en belanghebbenden een uitdaging die continu moet worden gecontroleerd en dienovereenkomstig moet worden aangepakt. Ook ontbreekt het vandaag de dag aan een grondige beoordeling van de ecologische duurzaamheid.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Het CUSTOMEAT-project is een collectief, fundamenteel onderzoeksproject (type SBO) met als doel de kennis over deze hiaten in het onderzoek te vergroten en technologieën te leveren die nodig zijn om gestructureerd in vitro vlees te produceren. Dit door expertise uit de biomedische engineering te integreren met knowhow in voedseltechnologie.

Zo worden verschillende alternatieve soorten stamcellen (embryonale stamcellen, mesenchymale stamcellen) onderzocht worden om kweekvlees te maken. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de creatie van een food grade matrix waaraan de cellen zich kunnen hechten en die geschikt is om gezonde nutriënten te absorberen die bijdragen aan de smaak, textuur en kleur. De geproduceerde spiercellen en matrix moeten daarna via ‘tissue engineering’ gecombineerd worden om spierweefsel te creëren. Naast het technische aspect van de productie neemt men ook de maatschappelijke impact van kweekvlees onder de loep. Hieronder wordt de consumentenacceptatie en -perceptie, de impact op het milieu en de wetgeving verstaan.

Projectpartners

Het project wordt beheerd en gecoördineerd vanuit Universiteit Gent. Het wetenschappelijke consortium van dit project bestaat uit de volgende partners:

  • UGent, Laboratory for Animal Nutrition and Animal Product Quality (LANUPRO) – Prof. Stefaan De Smet
  • UGent, nutriFOODchem – Prof John Van Camp, dr. Charlotte Grootaert
  • UGent, Food Structure & Function Group (FSF) – Prof. Koen Dewettinck, dr. Daylan Tzompa Sosa
  • UGent, Dpt. of Virology, Parasitology and Immunology – Prof. Catharina De Schauwer, Prof. Bert Devriendt
  • UGent, Agro-food Marketing and Consumer Behavior (AFMCB) – Prof. Wim Verbeke, dr. Yung Hung
  • UGent, Sustainable Systems Engineering (STEN) – Prof. Jo Dewulf, dr. Thuy Trang Nhu
  • UGent, Polymer Chemistry and Biomaterials Group (PBM) – Prof. Sandra Van Vlierberghe
  • UGent, Research Group Medical Cell Biology – Prof. Jolanda Van Hengel
  • KULeuven, Campus Kortrijk, Unit Development and Regeneration – Prof. Lieven Thorrez
  • UGent, Food2Know – Prof. Benedikt Sas, dr. Kaat Verplanken

Flanders’ FOOD werkt in onderaanneming samen met het consortium aan een vlotte verspreiding van de opgebouwde kennis naar de bedrijfswereld.

Universiteit Gent
KU Leuven
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Het project is gestart op 1/10/2020 en loopt nog tot 30/09/2023 (duurtijd 3 jaar). Voor meer info en/of de mogelijkheid tot deelname in de ‘industrial advisory board’, neem je best contact op met Kaat Verplanken (UGent, Food2Know).

Contactpersoon FF

Lore Knaepen
program manager