Kiemplantje

A-merkproducenten aanzetten tot een overschakeling naar biogebaseerde en hoog innovatieve ecosystemen.

Bekijk het filmpje

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Waarom dit project?

Momenteel heeft de Europese bio-economie een opbrengstwaarde van 2,3 triljoen euro en staat ze in voor 8,2% van de tewerkstelling in de EU. De biogebaseerde sector heeft echter een verschuiving nodig van onderzoek en innovatie naar een systemische aanpak voor de effectieve uitrol en implementatie van innovaties.

Deze sector kan Europa’s afhankelijkheid van op fossiele grondstoffen gebaseerde producten aanzienlijk verminderen, de EU helpen om klimaatdoelstellingen te halen, en bijdragen aan milieuvriendelijke en groene groei. Deze ontwikkelende sector wordt verwacht heel sterk te zullen groeien en nieuwe markten en jobs te creëren.   

A-merk producenten (merkeigenaren) zijn cruciale stakeholders voor implementatie van de biogebaseerde economie, zowel op Europees, nationaal als regionaal/lokaal niveau.  Ze kunnen de uitbouw van biogebaseerde waardeketens en producten versnellen. Enerzijds interageren zij met leveranciers van grondstoffen en technologie. Anderzijds staan zij dicht bij de markt door hun interactie met de retail en andere distributiekanalen naar consumenten. Er is van hen uit echter enige terughoudendheid om te investeren: ze zien nog heel wat risico’s en onzekerheden, en krijgen onvoldoende ondersteuning vanuit innovatie-ecosystemen.

Het project BIOSWITCH wil daarom merkeigenaren motiveren tot, en ondersteunen bij het maken van de ‘omslag naar een biogebaseerde aanpak’ (‘switch to bio-based’) - een switch van op fossiele grondstoffen gebaseerde naar op biomassa gebaseerde producten en toepassingen. Het project vertrekt daarbij van een systemische aanpak en zal niet enkel merkeigenaren betrekken, maar (onder andere) ook consumenten, publieke administraties en de biogebaseerde industrie.

Bioswitch outline

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

BIOSWITCH is een Europees Horizon-2020 project gefinancierd binnen de call H2020-BBI-JT2019 opgezet door de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), een 3,7 biljoen euro publiek-privaat partnerschap tussen de EU en het Bio-Based Industries Consortium.

Dit project wil concreet:

  • Een netwerk van merkeigenaren creëren op basis van de contacten van de vier clusterorganisaties binnen het consortium (naast Flanders’ FOOD ook CLIC Innovation, Agro Business Park en Corporacion Tecnologica de Andalucia) en deze van de Bio-Based Industry Consortium industry and market expert group;
  • De noden, motivaties en incentives van merkeigenaren analyseren en mappen om de transitie naar een biogebaseerde aanpak te maken, aan de hand van bevragingen, case studies, workshops en co-creatie sessies. Deze analyse zal resulteren in de ontwikkeling van een ‘BIOSWITCH toolbox’, met transitiestrategieën en communicatiemateriaal, die gevalideerd zal worden aan de hand van case studies en selectieve testen.
  • De BIOSWITCH toolbox op Europees en regionaal niveau uitrollen aan de hand van een gebruikersaanwijzing/gids voor merkeigenaren, workshops, trainingsprogramma’s en een consumer outreach campagne.
  • De BIOSWITCH toolbox verder bekendmaken aan de hand van strategische communicatie naar een breed scala aan stakeholders ter bevordering van de interactie tussen biomassaleveranciers, industrieën, merkeigenaren, publieke administraties en consumenten.

Doelgroep

Het project richt zich in de eerste plaats tot merkeigenaren uit verschillende sectoren (chemie, bosbouw, voeding en agro), ongeacht het stadium van het transitietraject naar een biogebaseerde aanpak. Het project wil voornamelijk bedrijven bereiken die niet vertrouwd zijn met een biogebasseerde aanpak, hun interesse wekken en engagement aanwakkeren.

Belangrijkste resultaat zal de BIOSWITCH toolbox zijn, die de bedrijven begeleiding en ondersteuning biedt in hun individuele transitietraject naar een biogebaseerde aanpak. Deze bestaat uit communicatiemateriaal, een IT-tool voor scenario-ontwikkeling en -vergelijking op basis van milieugerelateerde, economische en sociale aspecten; tools voor het effectief ontwikkelen van waardeketens op basis van individuele begeleiding en een matchingdienst.  Een vernieuwend element hierin is de ‘bio-based transition level self-assessment’, waardoor ze selectief toegang te krijgen tot die tools die aan hun noden voldoen. 

Projectpartners

De uitvoering van BIOSWITCH is in handen van een Europees consortium bestaande uit Flanders’ FOOD, CLIC Innovation (coördinator), Corporacion Tecnologia de Andalucia, VTT, Agro Business Park, Institute of Technology Tralee, B.T.G. Biomass Technology Group, Sustainable Innovations Europe.

Flanders' FOOD logo
Logo Click Innovation
Logo Corporacion Tecnologia de Andalucia
Logo VTT
Logo Agro Business Park
Logo Institute of technology Tralee
Logo Biomass Technology Group
Logo sustainable-innovations

Contactpersoon

Emma Sidgwick
internationalization manager