Vlaamse Eiwitstrategie: Samenwerking en Innovatie als sleutels voor succes!

Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030

Minister Crevits lanceert de Vlaamse Eiwitstrategie. De ambitie is om tegen 2030 tot een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te komen met plaats voor dierlijke, plantaardige en andere, nieuwe eiwitten. Flanders' FOOD is een partner om, als speerpuntcluster van de agrovoedingsindustrie, deze strategie mee uit te rollen via innovatie en onderzoeksprojecten waar samenwerking centraal staat.

De uitdagingen van de Vlaamse Eiwitstrategie...

De Vlaamse Eiwitstrategie wil ervoor zorgen dat er tegen 2030 een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening gerealiseerd is, waardoor Vlaanderen kan bijdragen tot de Europes ambitie om meer zelfvoorzienend te worden inzake eiwitten. Er worden 6 grote thema's (werven) naar voren geschoven waar nog veel vragen zijn die via onderzoek en innovatie moeten opgelost worden:

  1. duurzaam diervoeder: hoe kan de landbouwer zelf meer eiwitrijk voeder produceren? Hoe kan de diervoederindustrie bijdragen via verwerking van nevenstromen en het streven naar duurzame soja ?
  2. duurzame dierlijke productie: hoe kan de Vlaamse veehouder bijdragen om dierlijke eiwitten te produceren op een nog duurzamere wijze dan vandaag?
  3. meer plantaardige eiwitten: hoe kan de landbouwer meer inzetten op (nieuwe) teelten met eiwitrijke gewassen ? 
  4. meer nieuwe eiwitten: welke nieuwe eiwitbronnen (eendenkroos, microbiële eiwitten, kweekvlees, insecten,...) kunnen beschikbaar komen voor humane consumptie en wat moet daar nog allemaal voor gebeuren ? 
  5. meer productdiversiteit: hoe kunnen voedingsbedrijven inzetten op productontwikkeling zodat nieuwe eiwitbronnen zorgen voor lekkere, gezonde en veilige voeding ? 
  6. duurzame eiwitconsumptie: hoe kan een evenwichtiger dieet met een gezonde mix van dierlijke en plantaardige en nieuwe eiwitten vertaald worden naar het dagelijks menu van de consument ? hoe kunnen we de consument correct informeren en overtuigen van een aangepast voedingspatroon op maat van persoonlijke behoeften ? 

Een doorstart voor Flanders' FOOD!

Flanders' FOOD startte reeds in 2019, als vervolg op de studie van VLAIO, een actieplan rond eiwittransitie. De roadmap werd recent gepubliceerd. Deze roadmap kwam tot stand in samenwerking met voedingsbedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren. Ze beschrijft de uitdagingen en opportuniteiten voor de komende jaren om tot een succesvolle proteinshift te komen via innovatie en onderzoek. Daarnaast werd reeds sterk ingezet op het creëren van een community aan starters in het domein van de eiwittransitie die samen met gevestigde voedingsbedrijven de omslag willen maken. Flanders' FOOD zal de uitrol van deze roadmap blijven ondersteunen en ook voor de diverse starters in het domein blijft ondersteuning voorzien. Een stakeholder platform met geïnteresseerde partijen werd regelmatig samengebracht om constructief en kritisch over het thema te discussiëren en deze werking zal een plekje krijgen in het grotere geheel van de Vlaamse Eiwitstrategie. 

Er werden reeds een aantal onderzoeksprojecten geïnitieerd op het thema binnen de werking van de speerpuntcluster, die ondertussen ook steun vanuit VLAIO ontvingen: Hydrogen to Protein en Prometheus zijn projecten die de mogelijkheden van microbieel eiwit onderzoeken, Foieture is het eerste kweekvleesproject in Vlaanderen, HappyCliMi bekijkt de mogelijkheden van nevenstromen uit de voedingsindustrie als potentieel voor het verduurzamen van de melkveehouderij, Future Flemish Pig is een project waarbij 5 bedrijven uit de waardeketen vlees willen samenwerken om ervoor te zorgen dat er een economisch rendabele varkensproductie kan zijn op basis van nevenstromen als dierenvoeder. Ondertussen zitten er een aantal nieuwe projecten in de pijplijn, zowel om humane voeding als dierenvoeder aan te passen aan een nieuwe Eiwitstrategie. Want, laat het duidelijk zijn, Flanders' FOOD zet terzelfdertijd in op de introductie van meer plantaardige of nieuwe eiwitten als dat er ingezet wordt op het verder verduurzamen van de dierlijke productie via aangepaste keuzes in dierenvoeder. Via projecten zoals InFlOOD wordt er gezocht, samen met vele partners uit de waardeketen, kennisinstellingen en Vlaamse overheid, naar maniere om te communiceren naar consumenten zodat ze overtuigd worden, maar toch de correcte informatie krijgen die ze nodig hebben om individuele keuzes te maken. 

De vlaamse eiwitstrategie is ambitieus, heel ambitieus!

Het zal niet volstaan om nieuwe eiwitten, plantaardig of meer exotisch, te produceren. Het zal vooral belangrijk worden dat we dit kunnen doen op een economische haalbare wijze (rendement en kostprijs t.o.v. de overzeese eiwitten), in voldoende grote hoeveelheden (want niemand zal een product ontwikkelen als er geen leverzekerheid is van de grondstof). Het zal ook heel belangrijk zijn dat voedingsbedrijven een divers palet aan mogelijkheden krijgen en inzichten ontvangen over impact en mogelijkheden van de verwerking van al deze nieuwe eiwitten. En bovenal, wat we ook gaan produceren, het zal lekker en voedselveilig moeten zijn om de doorsnee consumenten mee aan boord te krijgen. 

Om te slagen zal samenwerking in de waardeketen cruciaal zijn, met respect voor elke ondernemer en voor elk type product, zonder polarisatie tussen 'goede' en 'slechte' eiwitten. Elk eiwit verdient zijn plaats en net door de samenhang zal het resultaat evenwichtig en duurzaam zijn. Hiervoor rekent Flanders' FOOD ook op een goede samenwerking met Fevia Vlaanderen om dit doel te bereiken. 

Flanders' FOOD is dan ook oprecht blij partner te mogen zijn van deze uitdagende opdracht voor de volgende 10 jaar!

Persbericht lancering Vlaamse Eiwitstrategie

Flanders' FOOD ondertekent de Vlaamse strategie voor de eiwittransitie

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen