Paasboodschap van Inge

Foto Inge Arents

In deze vreemde tijden, wil Inge jullie alvast een hart onder de riem steken!

Beste leden en partners van Flanders’ FOOD,

Corona

paaseitjes

Met de symboliek van een ‘corona’ van paaseieren hoop ik dat we een periode van heropleving tegemoet gaan, en herrijzenis van onze economie en dagelijks leven.

Corona is een te mooi woord om de wereldwijde gezondheidscrisis te omschrijven. Covid-19 is dan al heel wat sterieler en toont al heel wat minder mededogen. Ook al waren er al vele tekenen in Azië dat het ‘serieus’ was, wij zijn maar tot het volle besef gekomen in maart dat ook wij, in Vlaanderen, België en Europa niet immuun zijn voor dit virus. De impact op onze samenleving is immens. Onze ouders en grootouders lijken in gevaar, onze kinderen weten niet goed wat er komt. De jongeren op een schakelpunt (einde van het lager onderwijs, secundair onderwijs, bachelorproeven en masterproeven) vragen zich af of ze nu kunnen afstuderen, op tijd, met het juiste getuigschrift …. De mensen in de zorgsector kloppen lange dagen en moeten heel wat emoties de baas blijven. Zij die hun werk (tijdelijk) kwijt zijn maken zich ongetwijfeld ook zorgen over de toekomst, over de plannen die er zijn … en zelfs zij die nog kunnen werken, vragen zich af of dit houdbaar blijft. We missen allemaal de echte sociale contacten en beseffen eens te meer wat ‘vrijheid’ is.

#FoodHeroes

En, de werknemers in de voedingsketen, van boer over fabrieken naar distributie en retailers …, die staan in de eerste linie om ervoor te zorgen dat er voldoende eten en drinken is, als echte #FoodHeroes want bovenal is goede en lekkere voeding, samen met een goede gezondheid, de basis van ons welzijn. Maar heel wat partners in die voedingsketen hebben het uiterst moeilijk. De horeca is gesloten, er zijn geen grootkeukens meer nodig in scholen en bedrijven en deze mensen, ook al zijn ze gedreven en willen ze vol passie voor voeding en drinken zorgen, zij kunnen niet. Voedingsbedrijven die vooral aan deze partners leveren, zien hun omzet dalen. Andere voedingsbedrijven zien nog steeds een grote vraag vanuit de consument via de retail, maar worstelen met een tekort aan mensen en een kwakkelende bevoorrading of tekort aan transporteurs.

Wendbare organisaties en flexibele mensen

Deze periode daagt ons allemaal uit om flexibel en wendbaar te zijn, om na te denken hoe een crisis een kans kan worden, al is het maar een kans om een volgende crisis beter te kunnen aanpakken. Laat ons hopen dat bedrijven die investeerden in innovatie, digitale tools, innovatieve arbeidsorganisatie, tijds- en plaats-onafhankelijk werken, flexibele productie en flexibiliteit in receptuur en verpakking en mensen nu een mogelijkheid krijgen om deze investeringen te verzilveren en overeind blijven in deze moeilijke periode.

Innovatie is een profit-center en het ultieme wapen is risicobeheer!

Daarom wil ik ervoor pleiten om ook in deze moeilijke financiële periode te blijven investeren in R&D, innovatie en mensen. Het is geen cost-center, maar een profit-center. Ook al lijkt het verleidelijk om op korte termijn komaf te maken met wollige vooruitzichten van fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek en ook al lijkt het verleidelijk om waardevolle onderzoekers in te zetten op productie of kwaliteitstaken, doe het niet! Afbouwen van onderzoek en innovatie zal op korte termijn een kost-vermindering zijn, maar op langere termijn zal het een groot gat slaan in de wendbaarheid van de organisatie voor de volgende crisis die zich aandient. Het zijn de prille ideeën die nu in labo’s uitgewerkt worden die zorgen voor de voeding van morgen.

Binnen de voedingssector wordt goed crisismanagement meer en meer een belangrijk element van bedrijfsvoering. Denk maar aan de risico’s van droogte. Het gaat niet meer om de prijs van water alleen, maar om het beschikbaar zijn van water. Wat als je wel water kunt betalen, maar er geen is ? Binnen het project Smart Wateruse willen we jullie ondersteunen om te voorkomen dat dit de ‘volgende’ crisis is die op jullie afkomt. Voedselveiligheid blijft een belangrijk punt in risicobeheer. We willen samen met jullie en VIL bekijken wat de impact is van e-commerce op voedselveiligheid. Vandaag meer dan ooit een vraag voor de vele restaurants die leveren aan huis of afhaalmaaltijden voorzien. We willen ook samen met jullie en onze microbiologen uit de academische wereld uitpluizen wat de consequenties zijn van een snel evoluerende wetenschap om bacteriën te identificeren en toe te wijzen aan ‘een’ producent. Samen met Pack4Food en Catalisti zetten we in op nieuwe verpakkingen die beter recycleerbaar zijn. Want Covid-19 leerde ons alvast hoe belangrijk verpakking en bescherming is. Om al deze toekomstige issues te behappen, is er innovatie nodig.

Investeren in mensen!

Blijf ook investeren in mensen. In deze crisisperiode weten jullie ongetwijfeld op wie je kunt rekenen, en daarbij horen zonder twijfel de werknemers met heel veel kennis van de productie, van de recepten, van de toeleveranciers en klanten. Ook hier zou het verleidelijk kunnen zijn om kosten te sparen op kortere termijn, maar voor de flexibiliteit van de organisatie zullen de ervaren mensen belangrijk blijven. Investeer in innovatieve arbeidsorganisaties en zet in op digitale tools zodat operatoren, kwaliteitsmensen en productieleiding kunnen focussen waarvoor ze echt voor in de wieg gelegd zijn. Bespaar niet op mensen, maar laat hen beter functioneren. Via operator 4.0 en digitrack kunnen jullie hierover kennis inwinnen en leren hoe het beter kan.

Flanders’ FOOD komt naar je toe

Als jullie niet tot bij ons kunnen komen om kennis en inspiratie op te snuiven, dan komen wij tot bij jullie. De events, workshops en seminaries van het voorjaar worden afgelast in hun huidige vorm en worden deels verplaatst naar het najaar, maar niet allemaal. We willen dat jullie kennis blijven ontvangen en daarom worden er online alternatieven uitgewerkt (en back-up plannen gemaakt met online alternatieven mocht het in het najaar ook weer mislopen).

Het ganse team van Flanders’ FOOD blijft tot uw dienst. We staan jullie bij om projectideeën uit te werken tot innovatieprojecten en zullen ook een aantal belangrijke thema’s uitwerken in projecten die voor een grote doelgroep nuttig zijn. Zodat wij innovaties opstarten ‘voor’ jullie waardoor jullie in betere tijden weer kunnen aanpikken en eigen producten of processen ontwikkelen. We gaan werken rond nutritie, nevenstromen, voedselveiligheid, kortom thema’s van ‘algemeen belang’.

 

Tot slot, eindig ik graag hoe ik begonnen ben: Ik wens jullie allemaal een fijn Paasweekend toe, met de nodige zon, rust, zoetigheden en hoop op betere tijden.

Inge Arents