Projecten

Roadmap voedingsverpakking van de toekomst

Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)

Om de concurrentiële slagkracht en de goede reputatie van de Vlaamse voedingsindustrie en haar toeleveringsbedrijven (producent, verpakker, transporteur, logistieke dienstverlener, retailer en e-commerçant) in de toekomst te behouden en nog te versterken, is het belangrijk dat onze regio de aansluiting niet mist met de globale evolutie naar enerzijds geavanceerde voedselverpakkingen en anderzijds de virtualisatie van voedselverpakkingen via de ontwikkeling van het zogenaamde "internet der verpakkingen".

In 2030 zullen alle voedselverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. In samenwerking met de 4 speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werkt Pack4Food aan een Roadmap rond de voedselverpakkingen voor de toekomst. Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde voedingsverpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst en van de verschillende spelers in de waardeketen.

De inhoud van de roadmap zal bepaald worden via een haalbaarheidsstudie (looptijd +/- 1 jaar) rond centrale thema’s als responsieve, circulaire en gepersonaliseerde voedselverpakking en verpakkingen en logistieke processen. De haalbaarheidsstudie zal bestaan uit enerzijds een grondige literatuurstudie en anderzijds open brainstormsessies en bilaterale gesprekken met bedrijven, overheids- en kennisinstellingen.

De specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven worden via interactieve brainstormsessies in kaart gebracht om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren. Hierbij worden alle stakeholders vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan 1 of meerdere brainstormmeetings al naargelang hun interesse.

De brainstorm meetings die in het project georganiseerd worden zijn:

  • Algemene Brainstorm: 15 oktober 2018
  • Smart en intelligente verpakking: 5 november 2018
  • Gepersonaliseerde verpakking: 5 november 2018
  • Verpakkingen en logistieke processen: 16 november 2018 
  • Circulaire verpakking: 30 november 2018 

 

Pack4Food is hoofduitvoerder van dit project