Projecten

Smart WaterUse

Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject met als doel om waterrisico's in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 

Uit een VOKA bevraging bleek dat 70% van de ondernemingen watertekort vrezen maar dat 90% nog geen noodplan hebben. Bovendien kan 80% niet overschakelen op een alternatieve waterbron en kan 81 % op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen die het waterverbruik tijdelijk en significant verminderen. Om dit te vermijden zijn bedrijven genoodzaakt om hun waterverbruik te evalueren en aan te passen want de kosten en risico’s van niets doen zijn hoog.

Maar hoe kan een bedrijf beslissen welke maatregelen nodig zijn?
Voor een antwoord op deze vraag wordt de WATERBAROMETER tool ontwikkeld. Met deze tool krijgt een bedrijf inzicht in zijn waterbeheer, in de risico’s van de gebruikte waterbronnen en in de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen in de omgeving van het bedrijf. Ook zullen verschillende maatregelen worden voorgesteld waarop het bedrijf kan inzetten om zijn waterbeheer te verbeteren en het droogterisico te verlagen. Het bedrijf zal maw in een oogopslag zien welke maatregelen het meest zinvol zijn om op in te zetten. Hierbij wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, monitoring en digitalisering. Ook de geldende wetgeving zal onder de loep worden genomen.

Het intercluster project wordt gesteund door VLAIO en wordt uitgevoerd door Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent.
Volgende activiteiten zullen opgezet worden:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Ontwikkelen van een generieke, online WATERBAROMETER tool. Hiermee worden de water- en droogterisico’s in kaart gebracht en worden er aan de hand van scores verschillende maatregelen/actiepunten voorgesteld;
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden. Welke technologietrein is bijvoorbeeld nodig om regenwater van een buurbedrijf in te zetten als proceswater en wat is de kost hiervan?;
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data;
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen.

Voor wie? 

Voor zowel KMO's als GO binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 

Is uw bedrijf afhankelijk van water en wilt u hier duurzamer mee omgaan? 

Door in de begeleidingsgroep te zitten, zit u als bedrijf front row bij alles wat te maken heeft met het aanpakken van waterrisico’s. Daarnaast staat de begeleidingscommissie ook open voor technologie- en dienstverleners voor waterbeheer.

Deelnemen

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingscommissie of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met Bianca Lefevere (E: bianca.lefevere@flandersfood.com; M: 0487535898).