Digitalisatie als versneller voor een duurzamere en meer veerkrachtige agrovoeding

Mens die de technologie de hand schudt

Een robuust en veerkrachtig voedselsysteem is een systeem dat onder alle omstandigheden functioneert; een systeem dat kan voorzien in voldoende en betaalbaar voedsel voor iedereen. De COVID-19-crisis en nu de oorlog in Oekraïne sturen wereldwijde waardeketens in de war. Het zijn slechts voorbeelden van wat we in de toekomst nog meer mogen verwachten met snel veranderende consumenteneisen en onzekerheden als gevolg  van klimaatverandering.  Als innovatie manager ligt het niet in onze natuur om ons te wikkelen in doemdenken. Wij zien mogelijkheden in een versnelde en doorgedreven digitalisatie als antwoord op de lange lijst van uitdagingen inzake kwaliteit, grondstoffen, energie en personeel. Innovatie is belangrijk om onze lokale en internationale concurrentiepositie te kunnen behouden.

Datagedreven waardeketens

Realtime procescontrole en inline productkwaliteitscontrole worden mogelijk dankzij de integratie van innovatieve sensortechnologieën in combinatie met een geoptimaliseerd gebruik van beschikbare gegevens. Inkomende grondstoffen worden gescreend op kwaliteit en samenstelling en processen worden in realtime bijgestuurd om een zelfde kwalitatief eindproduct te garanderen. Nog een stap verder is dat een bedrijf beslist op basis van de beschikbare grondstoffen en de inherente kwaliteit van deze grondstoffen welke eindproducten het maakt. Een gamechanger in de huidige waardeketen die sterk vraaggedreven is vanuit de retail. Maar de toegenomen flexibiliteit schept wel mogelijkheden om verliezen in het huidige systeem verder terug te dringen.

The twintransition - De digitale en duurzame transformatie gaan hand in hand

Digitalisering, die voortbouwt op meer connectiviteit en verbeterd databeheer, heeft een groot potentieel om onze Europese economie versneld te verduurzamen. Digitale oplossingen die het verbruik van grondstoffen en hulpbronnen (zoals water en energie) opmeten en analyseren. En data die op die manier inzicht bieden in hoe verliezen tijdens het productieproces kunnen worden voorkomen en die productieprocessen in realtime kunnen bijsturen om het gewenste eindproduct af te leveren met een kleinere ecologische voetafdruk.

De mens centraal in de digitale transitie

Een meer duurzaam en veerkrachtig voedingssysteem heeft enkel en alleen maar zijn bestaansredenen als onze industrie ook mensgericht is. Industrie 5.0 biedt een visie op de industrie die verder gaat dan efficiëntie en productiviteit als enige doelen. Het stelt het welzijn van de werknemer centraal in het productieproces en maakt gebruik van innovatieve technologieën om de werknemer te ondersteunen. Mensen en technologie werken nauwer en effectiever samen. Gezien het huidige personeelstekort moet het werk in de sector werkbaar blijven met de inzet van steeds meer technologie langs de band.

Klinkt bovenstaande als muziek in de oren? Of smaakt het naar meer? Volg dan zeker de komende RADAR-reeks ‘Data the new oil’. We gaan dieper in op deze digitale evoluties in de sector en doorspekken ze me vele voorbeelden uit de lopende projecten bij Flanders’ FOOD – hou ons in gaten of stel vandaag nog je vraag aan het Vraag@ team.