Projecten

Reskia

Residuarme kiemremming op Belgische aardappelrassen is mogelijk

Bedrijven in de Belgische aardappelindustrie worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuarme aardappel(producten). Deze vraag wordt gedreven door de toenemende druk op na-oogstbehandelingen vanuit retail en consumentenorganisaties. Er is dan ook een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Ondanks jarenlang onderzoek in het buitenland is er nog geen enkel alternatief dat op brede schaal zijn weg gevonden heeft naar de praktijk. Met dit project willen de onderzoekspartners economisch haalbare bewaarmethoden aanreiken om aardappelen residuarm te bewaren, zonder in te boeten aan kwaliteit.

DOELSTELLING project

Doel is om Vlaamse aardappelverwerkers, -verpakkers, -handelaars en -telers bij te staan zodat ze met meer inzicht, kennis en kunde alternatieve kiemremming kunnen toepassen. 

Bewaarmethoden voor de versmarkt verschillen van deze voor de aardappelverwerkende industrie:

• Voor de versmarkt werd gezocht naar bewaarmethoden met nog betere prestaties op vlak van kwaliteit (smaak, bakeigenschappen, geur), kostprijs, shelf life, energieverbruik).

• Voor de aardappelverwerkende industrie is het de uitdaging om nieuwe bewaarmethoden op grote schaal te introduceren, voorbij de huidige niches die zich beperken tot producten van de biologische teelt en lange bewaring in diepvries van afgewerkt residuloos product.

Het project focuste op de belangrijkste aardappelvariëteiten in belgië. Naast de effectiviteit en de economische haalbaarheid is er ook aandacht voor de technische randvoorwaarden aan toedieningsapparatuur en bewaarinfrastructuur.

RESULTATEN

Vanaf 20 december 2017 kan u hier gratis een brochure downloaden met de resultaten van het project.

Deze brochure is de samenvatting van 3 jaar onderzoek. Bij deze brochure horen verschillende digitale bijlagen:

  1. Onderzoeksprotocol (inclusief literatuurstudie ter inleiding van project)
  2. Uitgebreide grafieken per ras of per product
  3. Uitgebreide grafieken shelf-life, bakkwaliteit en andere kwaliteitsparameters
  4. Foto's einde bewaring eind juni 2016 en juni 2017

Projectuitvoering

Het project werd uitgevoerd door Inagro - Akkerbouw onder leiding van Kürt Demeulemeester (kurt.demeulemeester@inagro.be) en PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw onder leiding van Kurt Cornelissen (kurt.cornelissen@proefcentrum-kruishoutem.be) en het project werd gecoördineerd door Flanders' FOOD, Marie.Demarcke@flandersfood.com

De onderzoeksinfrastructuur bij Inagro en PCA is ter beschikking van alle bedrijven voor vervolgonderzoek. Voor vervolgprojecten neem contact op met Marie Demarcke, Flanders' FOOD.

Deelnemen

Het project is gestart op 1 januari 2015 en loopt tot december 2017 (projectduur 3 jaar). Na afloop zijn de resultaten gratis ter beschikking van de sector.