Projecten

F3

Food Factory of the Future - Transformatie naar de voedingsfabriek van de toekomst

Samenwerking tussen Agentschap Ondernemen, Flanders' FOOD, Agoria en Sirris

In samenwerking met Agentschap Ondernemen werken de projectpartners aan een traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar Food Factories of the Future. Het Made Different kader wordt gebruikt met een focus op 3 technologische transformaties: de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production, de ontwikkeling van Digital Factories en het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production). De Vlaamse voedingsindustrie wordt gesensibiliseerd,gemotiveerd en ondersteund om nieuwe technologie te incorporeren in het productiesysteem. Hieronder volgt een kort overzicht van de beschouwde transformaties.

World Class Production

Voor het transformeren van grondstoffen naar voedingsproducten, hebben vooral de technologieën die kwaliteit en houdbaarheid verhogen, een sterke impact op de concurrentiepositie, de financiële slagkracht en de exportmogelijkheden van bedrijven. Het F³ project richt zich op technologieën voor milde conservering (minimale wijzigingen van het voedingsproduct), op technologie voor oppervlakte decontaminatie en op technologie voor de reductie van postcontaminatie bijvoorbeeld bij het versnijden.

Digital Factory

De doelstelling is het digitaliseren van de volledige bedrijfsvoering waardoor juiste informatie op tijd gekend is. Zo wordt data uit productie, logistiek, verkoop en accounting gekoppeld. Vaak gebruikte IT pakketten zoals ERP, MES, CRM en WMS worden  gekoppeld om informatie sneller te gebruiken voor de besturing van het bedrijf.  Een digital factory vertaalt zich in

  • een betere samenwerking in teams
  • een verbondenheid van bedrijfsprocessen met hun omgeving
  • een intelligentie die voortvloeit uit de verwerking van enorme hoeveelheden data

Smart Production

De schaarste aan technisch geschoold personeel, de hoge loonkost en de toenemende complexiteit in productie dwingen producenten om slim te automatiseren. Productiesystemen kunnen flexibeler en intelligenter worden. Naar veiligheid, traceerbaarheid en online kwaliteitscontrole zijn er veel mogelijkheden. Het inlezen van signalen, verwerken en reageren, kan geautomatiseerd worden. Door een gebruiksvriendelijke automatisatie van repetitieve handelingen en processen in de productie, kwaliteitscontrole, verpakking en verscheping kan Smart Production het voor de ondernemer rendabeler maken om in Vlaanderen te produceren.

Stappenplan naar een Food Factory of the Future

Met behulp van seminaries, bedrijfsbezoeken, technologiescans van bedrijven door experten en technologiescouting in het buitenland, worden geïnteresseerde bedrijven geïnformeerd en overtuigd van technologische mogelijkheden. Om de noden en mogelijkheden verder uit te diepen, worden brainstorm sessies gehouden met de industrie. Er wordt zowel collectief als bilateraal gewerkt met bedrijven. Haalbaarheid van opportuniteiten wordt onderzocht met verkennende experimenten en operationele en financiële haalbaarheidsstudies. De positieve afronding daarvan leidt tot strategische transformatieplannen voor de bedrijven die verder willen gaan.

Cijfermatige impact van het F3 project op de industrie

Het project zal in 60 bedrijven technologiescans uitvoeren, voor 50 bedrijven experimenten uitvoeren en technologisch advies verlenen en voor 20 bedrijven transformatieplannen opstellen met als doelstelling dat 10 bedrijven tijdens of kort na afloop van het project nieuwe technologie incorporeren. Deze succesverhalen zullen inspirerend werken voor de verdere transformatie van de sector.

What's in it for me?

Geïnteresseerd om te weten hoe een voedingsbedrijf kan transformeren naar een voedingsfabriek van de toekomst en welke technologie de voedingsindustrie vooruit zal helpt, neem contact op met de projectpartners of neem een kijkje op de website www.f-3.be


lieselotte.geerts@flandersfood.com – 0474/965521
stefan.coghe@flandersfood.com – 02/7884363
jeroen.vits@agoria.be – 02/7067974
johan.jacobs@sirris.be - 0473/947251

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 16/06/2015. Voor meer info over het project en de resultaten neemt u best contact op met de projectbeheerder (Lieselotte Geerts).