Projecten

Digitale Transformatie in de voedingsindustrie

Wat is een ideaal concept voor Living Labs ? - Haalbaarheidsstudie

Algemeen doel

Om de digitale transformatie echt te versnellen, voor zowel grote ondernemingen als kmo’s, is er nood aan een living lab om alle kennis omtrent digitalisering te laten uittesten door de bedrijven zelf. Een goed living lab vormt immers de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden doordat testen en demonstraties in een praktijkgerichte infrastructuur kunnen uitgevoerd worden. Food Pilot is succesvol om (kmo-)bedrijven in een innovatieversnelling te krijgen bij hun product- en procesontwikkeling via het testen van een specifieke processtap. De complexiteit van digitalisering is echter ruimer door de aaneenschakeling van vele machines in één productieproces. Hierdoor zal een ander format nodig zijn van living lab om de digitale transformatie echt te kunnen demonstreren en twijfelende bedrijven aan te zetten tot implementatie. 

Het algemeen doel van de studie is om een aantal grote uitdagingen van digitalisering samen te brengen, met de vraag hoe de knowhow kan gedemonstreerd worden aan voedingsbedrijven om de implementatie van digitale systemen te versnellen. De grootste uitdaging zit in het demonstreerbaar maken van gekoppelde data, komende van diverse installaties in een productieproces.

Concrete doelen

 •  Karakterisatie van diverse bestaande living labs (in voedingsindustrie en erbuiten) op basis van welgekozen criteria m.b.t. digitalisatie 
 • Conceptcreatie en verificatie van een ‘ideaal living lab voor digitale transformatie’ met inbreng van 50 bedrijven  
 • Blue-print voor het ‘ideaal living lab’ (incl kosten- en (co-)financieringsplan)  
 • Inspiratiebron voor de Vlaamse overheid (via Vlaio) voor het opzetten van nieuwe programma’s ter versnelling van de digitale transformatie in Vlaanderen 

AAnpak

Bij de uitvoering van dit project wordt een tweeledige aanpak gevolgd. Enerzijds worden bestaande en in opbouw zijnde living labs, zowel bij kennisinstellingen, bedrijven en demo-faciliteiten geanalyseerd op hun inzetbaarheid voor demonstratie van digitalisering. Van elk van deze living labs worden de pro’s en contra’s geïdentificeerd om zo een goed overzicht te hebben van wat wel en niet kan in de verschillende pilootinfrastructuren in Vlaanderen.

Anderzijds zal via een bevraging van een 50-tal bedrijven een antwoord gezocht worden op de vraag " De ideale living lab: hoe moet dit eruit zien?". Hoe zien zij digitalisering in hun productieproces en wat zijn vandaag de knelpunten om digitalisatie te implementeren. Vandaag de dag is de ideale ondersteuning voor dit concept nog niet geïdentificeerd.  Volgende vragen zullen voorgelegd worden aan de bedrijven : 

 • Wat is de meest geschikte vorm van living lab voor de digitale transformatie en hoe kunnen Flanders’ FOOD en de Food Pilot zo efficiënt mogelijk bedrijven ondersteunen in hun analyse van het productieproces, aanvullend op de demonstraties in de Food Pilot, om hen te overhalen tot selectie/plaatsing van sensoren 
 • Via de bestaande living labs van partners en kennisinstellingen, of op een pilootlijn van een bedrijf uit de sector of op een productie-installatie van een bedrijf uit de sector?  
 • Kan dit via mobiele installaties? 
 • Moet dit een fysieke locatie zijn of mag het ook via een virtuele entiteit? Welke onderdelen van een living lab kunnen virtueel gemaakt worden (bv. intelligente verpakking in voeding:  hoe test je de voor- en nadelen tijdens het transport, opslag, winkels, consument … , hierbij zullen juridische en privacy aspecten ook nog belangrijk zijn)? 
 • Wat is de haalbaarheid van het openstellen van de pilootinfrastructuur in de bedrijven zelf? Hierbij zullen de bedrijven die reeds pilootlijnen hebben, benaderd worden en met hen zal dan verder gebrainstormd worden over welke demo’s en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Via brainstorming zullen de randvoorwaarden voor deze bedrijven om in dergelijk ‘living lab verhaal’ te stappen, bepaald worden. 
 • Indien gewerkt wordt met dataplatformen, hoe worden dan de data gedeeld en beschermd? 

Impact en verwachte resultaten

 • Na afloop van de studie kan het ‘ideale living lab voor digitale transformatie’ uitgerold worden, samen met early-adaptors uit de voedingsindustrie die dit ondersteunen en/of mee financieren. 
 • Het ‘ideale living lab’ zal dan de versnellingsmotor zijn voor de primaire doelgroep aan voedingsbedrijven van de speerpuntcluster (1500 productiebedrijven die groei- en exportgericht zijn). Deze bedrijven zijn samen goed voor ¾ van de tewerkstelling, omzet en export in de voedingsindustrie. De Vlaamse voedingsindustrie is goed voor een jaaromzet van 40 miljard EUR (waarvan ca. de helft export) en stelt 51.760 VTE te werk. 
 • Het project draagt ook bij tot de verdere expansie van Vlaamse machinebouwers en ICT-bedrijven die hun nieuwe ontwikkelingen kunnen laten valideren via de bedrijven uit de voedingsindustrie.