handen schudden

Bioboeren en zorginstellingen werken samen aan een catering met meer lokale producten.

Waarom dit project?

Gezonde en lekkere voeding hoort deel uit te maken van het zorgaanbod. Als aan die voeding een verhaal van een lokale boer kan gekoppeld worden, dan werkt dit versterkend. De bestaande samenwerking tussen AZ Zeno en CSA Polderveld kan inspiratie bieden aan anderen. Alleen heeft elke zorgkeuken en boerderij een andere werking, een ander aanbod, andere noden. ZoBio wil zes verschillende samenwerkingsverbanden ondersteunen. Door de betrokkenen samen te brengen wisselen we kennis en ervaringen uit. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Voeding is een essentiële pijler in de gezondheid en lekker en gezond voedsel is een belangrijke opgave en uitdaging voor de zorgsector. Door met een lokale boerderij samen te werken, kan men aan de voeding een verhaal koppelen, wat de “goesting” bij zorgvragers kan doen toenemen. Daarbij is het belangrijk dat we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Niet enkel het type producten, de volumes, de kwaliteit maar ook de verwerking vooraf zijn parameters die meegenomen worden in dit EIP project. Na deze eerste verkennende fase kan er gestart worden met een testfase waarbij de boerderij gedurende een paar weken of maanden één of meerdere producten levert aan een zorginstelling. Uit deze testfase zullen zich praktische knelpunten en mogelijkheden tot verbetering stellen die verschillend zullen zijn door de diversiteit van de keukenorganisaties. Denken we maar aan zorgorganisaties met een keuken in eigen beheer of een keuken in beheer van een externe cateraar, de mogelijkheid om al of niet verse producten zelf te verwerken of om samenwerking aan te gaan met een lokale voedselverwerker, de flexibiliteit van de aankopers om lokale producten te kunnen opnemen in hun openbare aanbestedingen.

Het doel van het project is om na deze testfase te kunnen opschalen naar meerdere producten en tot een lange termijn samenwerking te komen. Tussen de verschillende initiatieven wordt een lerend netwerk gevormd waarbij ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Door te communiceren over het project zullen we ook andere zorginstellingen en boeren inspireren om gelijkaardige samenwerkingen te starten.

Doelgroep

Het project is in de eerste plaats gericht naar bioboeren en zorgorganisaties die het belang van vers lokale producten in de zorgkeuken ondersteunen. Daarnaast kunnen eerste verwerkers van primaire landbouwproducten helpen met het op punt stellen van een lokale korte keten door eerste kuis-/versnij-/verwerkingsstappen te voorzien die niet in zorgkeukens haalbaar zijn. Maar het project richt zich ook tot de cateraars, actief in de zorginstellingen maar ook elders, die lokale verse producten willen verwerken in hun maaltijden.      

Projectpartners

Het project wordt uitgevoerd samen met ILVO en BioForum. BioForum beheert en coördineert het project en ondersteunt de bioboeren in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Flanders’ FOOD en ILVO gaan vanuit het samenwerkingsinitiatief NuHCaS de kant van de zorginstellingen, cateraars en eerste voedingsverwerkers op zich nemen.

Logo BioForum
ILVO
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Het project is gestart in januari 2024 en loopt tot december 2025 (projectduur 2 jaar). Wil je als  zorgorganisatie of cateraar ook graag meer lokale producten op het bord of zie je als eerste verwerker van landbouwproducten mogelijkheden om mee in te stappen in deze samenwerkingsverbanden dan nodigen we jullie graag uit op onze lerende netwerken. 

Contactpersonen

Greet Cleemput
Greet Cleemput
program manager
Ellen Fierens
research manager