Een optimale samenwerking en informatiedoorstroom tussen alles zorgverleners zorgt voor optimale zorg

Algemene doelstellingen

Aangezien de voeding voor een persoon met een zorgnood door verschillende actoren bereid wordt, is de doorstroom van informatie tussen de verschillende actoren cruciaal. Daarom beoogt dit concept om elke betrokkene bewust te maken van het belang van voeding voor de gezondheid van de zorgbehoevende en van eventuele voedingsadviezen op maat van het individu.

Verwachte resultaten

  • Voedingsadvies, voedingsbereiding en voedingsmonitoring afgestemd op elkaar en gedeeld tussen alle betrokken actoren.
  • Zorgbehoevende of mantelzorger is gewapend om aangepaste voeding te bereiden of is ervan verzekerd dat de voeding die hij/zij krijgt voldoet aan zijn/haar behoefte.