Productie controle via tablet

Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering

 

Scope Voedingsindustrie is een project dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

DOELSTELLING:

 • In kaart brengen van te verwachten competentieverschuivingen voor twee processen (te definiëren en te selecteren in de eerste projectfase) binnen de verwerkende industrie.
 • Evaluatie van de impact van digitalisering voor laaggeschoolden en in termen van polarisering van de arbeidsmarkt.
 • Actieplan om te anticiperen op competentiemismatches die dreigen te ontstaan.
 • Engagementen van stakeholders om met actieplan aan de slag te gaan.

AANPAK EN PLANNING:

 Vooronderzoek (nov ’17 – feb ’18)

 • Definiëring en selectie processen waarop gefocust zal worden
 • Inventarisatie van de verschillende gedaantes van digitalisering in het kader van Industrie 4.0 en de Factory of the future
 • Werkwijze: deskresearch, bedrijfsbezoeken, face-to-face interviews

Detaillering (jan’ 18 – september ’18)

 • Detaillering van te verwachten competentieverschuivingen voor twee processen
 • Vertaling van nieuwe competentieverwachtingen in prioriteiten voor acties
 • Werkwijze: gestructureerde interviews bij bedrijven, workshop

Besluitvorming (sept ‘18 – okt ’18)

 • Opstellen en detailleren actieplan
 • Gemotiveerd advies over de resultaten
 • Eindrapportering
 • Werkwijze: passende ad hoc initiatieven/contacten

Aantal voorziene bijeenkomsten stuurgroep/adviescomité: 4 (dec, feb, juni, okt)

PROMOTOR, UITVOERDER, FUNDING

Promotor: Flanders’ FOOD  – speerpuntcluster agrovoeding

Partner: Alimento

Projectuitvoerder: Mpiris bvba (www.mpiris.be)

Financiering: Europees Sociaal Fonds en Vlaams Cofinancieringsfonds

  

Deelnemen

Vul het formulier in