Aardappelen stock

Residuarme kiemremming op Belgische aardappelrassen is mogelijk

Waarom dit project?

Bedrijven in de Belgische aardappelindustrie worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuarme aardappel(producten). Deze vraag wordt gedreven door de toenemende druk op na-oogstbehandelingen vanuit retail en consumentenorganisaties. Er is dan ook een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Ondanks jarenlang onderzoek in het buitenland was er tot voor kort geen enkel alternatief dat op brede schaal zijn weg vond naar de praktijk.

Onderzoek en resultaten

Reskia was een collectief onderzoeksproject (type VIS-CO), ondersteund door Belgapom, waar op zoek werd gegaan naar economisch haalbare bewaarmethoden om aardappelen residuarm te bewaren, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Bewaarmethoden voor de versmarkt werden anders aangepakt dan deze voor de aardappelverwerkende industrie:

  • Voor de versmarkt werd gezocht naar bewaarmethoden met nog betere prestaties op vlak van kwaliteit (smaak, bakeigenschappen, geur), kostprijs, shelflife, energieverbruik).
  • Voor de aardappelverwerkende industrie is het de uitdaging om nieuwe bewaarmethoden op grote schaal te introduceren, voorbij de huidige niches die zich beperken tot producten van de biologische teelt en lange bewaring in diepvries van afgewerkt residuloos product.

Het project focuste op de belangrijkste aardappelvariëteiten in België. Naast de effectiviteit en de economische haalbaarheid was er ook aandacht voor de technische randvoorwaarden aan toedieningsapparatuur en bewaarinfrastructuur.

Het onderzoek resulteerde in een brochure met de samenvatting van de resultaten. Deze is hier onder gratis te downloaden.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineerde het project. De uitvoering was in handen van:

  • Inagro Akkerbouw - Kürt Demeulemeester
  • Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw - Kurt Cornelissen

Vervolgacties

De onderzoeksinfrastructuur bij Inagro en PCA is ter beschikking van alle bedrijven voor vervolgonderzoek. Voor vervolgprojecten neemt u best contact op met de projectbeheerder.

Aanschaffen van de resultaten

Bij de brochure horen verschillende digitale bijlagen:

  • Onderzoeksprotocol (inclusief literatuurstudie ter inleiding van project)
  • Uitgebreide grafieken per ras of per product
  • Uitgebreide grafieken shelf-life, bakkwaliteit en andere kwaliteitsparameters
  • Foto's einde bewaring

De bijlagen zijn enkel toegankelijk voor de leden van Belgapom en de deelnemers aan het project, maar toegang tot de resultaten kan wel aangekocht worden. Neem hiervoor contact op met de projectbeheerder.